Založ si blog

Naše domácnosti a pracoviská sú z pohľadu stability energetických dodávok bezpečné? Aké kroky v znižovanie našej závislosti na dovoze vykonávame my a štát?

Čo je energetická bezpečnosť z pohľadu bežného občana, politika a štátu? Poďme po poradí: Z pohľadu občana je možné vnímať energetickú bezpečnosť ako samostatný rozširujúci sa aspekt bezpečnosti (štátu), po boku vojenskej, hospodárskej, či environmentálnej bezpečnosti, alebo ako ich podriadený a doplňujúci aspekt (napríklad hospodárskej bezpečnosti). S určitosťou sa núkajú práve z pohľadu bežného občana tri základné otázky: (1) koho/čo chrániť; (2) pred kým/čím chrániť; (3) kto a ako má chrániť? Konečným spotrebiteľom je občan, inštitúcie (kancelárie, nemocnice office house, poskytovatelia služieb a atď) a výrobné jednotky. Chrániť pred defraudáciou zdrojov a neúmerným navyšovaním cien energií. Chrániť by mal štát v zastúpení s politikmi a vypracovaním dôkladnej a dlhodobej energetickej politiky zastrešujúcej aj samotný oddiel energetickej bezpečnosti. Energetická bezpečnosť znamená spoľahlivú dodávku energie a prístup k energetickým zdrojom a palivám v požadovanom množstve a kvalite a za primerané ceny. Energetická bezpečnosť závisí od bezpečnosti zásobovania a tiež od technickej bezpečnosti energetických zariadení a to najmä v súvislosti s rastom nákladov na výrobu energie, stabilitou energetických dodávok a ochranou životného prostredia. Táto tematika je čoraz zaujímavejšou politickou predlohou jednotlivých vlád vzhľadom na rýchle ubúdanie svetových zásob ropy a privilegovania zdrojov energií monopolnými veľko vlastníkmi-štátmi podnecujúce vzájomné hospodárske a finančné konflikty. Rýchlo postupujúce klimatické zmeny vytvárajú čoraz silnejší tlak práve cez politikov na zmenu orientácie energetiky z fosílnych palív na iné druhy energetických zdrojov a tým rastie aj význam samotnej energetickej bezpečnosti. Dopady vysokých cien ropy sa premietajú do cien ostatných energetických surovín, a vlastne do celého hospodárstva. Skutočnosť, že zmeny cien energií voliči priamo pociťujú vo svojich peňaženkách vzbudzuje záujem nielen médií, ale aj politikov. Preto myšlienka “nezávislosti naberá na obrátkach a presadzuje sa celosvetová myšlienka, že: Musíme byť nezávislí – a to nielen z dovážanej ropy, ale aj od samotnej ropy. Môžeme ešte obrátiť “monopolnú vládu ropy na soľ”, ale musíme konať teraz! V štáte, ktorý je odkázaný na dovoz fosílnych energetických zdrojov (Slovensko dováža 98% ropy a 98% zemného plynu) tam energetická bezpečnosť závisí najmä od vonkajších geopolitických aspektov, možností uskladnenia energetických zdrojov a ich alternatívami-náhrady inými zdrojmi. Tieto otázky ostávajú v kompetencii jednotlivých vlád, avšak postupné prepájanie energetických trhov (v našom prípade) v rámci EÚ do jedného silného bloku presúva niektoré otázky energetickej politiky do rámca politickej agendy EÚ. Táto skutočnosť vytvára pre EÚ mimoriadne zraniteľnú a strategicky nevýhodnú budúcnosť a núti jej členské štáty hľadať možnosti na zvyšovanie vlastnej energetickej bezpečnosti. Jednou zo spoločných možností v rámci V4 ostáva diverzifikácia, a to nielen diverzifikácia zdrojov, ale i surovinových trás. Diskusia na túto tému prebehla už viackrát, avšak málo zásadnejších vecí bolo zrealizovaných. Potrebujeme hľadať nielen nové surovinové zdroje, no i nové spôsoby prepojenia, a to nielen medzi východom a západom, ale tiež v rámci severo-južnej dimenzie. Vďaka geopolitike 20. storočia sme zdedili veľmi špecifickú situáciu, v rámci ktorej je naša energetická bezpečnosť previazaná predovšetkým s východom nášho kontinentu. Práve krízové obdobie v roku 2009 preverilo v praxi pojem diverzifikácie a nastolili možnosti spätného chodu prúdenia plynu a to zo západu na východ (namiesto monopolného smeru východ-západ). Slovensko by sa však  predovšetkým malo sústrediť na riešenia, ktoré sú realizovateľné jeho vlastnými silami. To znamená, že v prvom rade diverzifikovať dodávky dovozom nórskeho zemného plynu z Českej republiky, rozšíriť uskladňovacie kapacity výstavbou ďalších podzemných zásobníkov zemného plynu a prepojenie na maďarskú a poľskú plynárenskú sústavu. Navyše by získalo aj prístup k plynu, ktorý prijme  terminál na skvapalnený plyn  Świnoujście pri Baltickom mori. Pripojením k maďarskej plynárenskej sieti Slovensko získa prístup k maďarským podzemným zásobníkom, ktorých kapacita je 3,6 miliárd kubíkov. Z nich Maďari počas krízy zásobovali Srbsko. Okrem toho cez Maďarsko  vedie aj cesta k  terminálu na skvapalnený plyn Omišalj v Chorvátsku. Prichádza subvencia štátu a práve z tohto dôvodu, je potrebné zamerať sa na tie aspekty energetickej bezpečnosti, ktoré trhový mechanizmus nedokáže spontánne zabezpečiť, a štát musí vytvoriť legislatívne alebo ekonomické incentívy pre ekonomických aktérov, aby tieto ciele vo verejnom záujme splnili. Kým štát má zvyčajne za úlohu maximalizovať bezpečnosť svojich občanov, moderný sociálny štát k tomuto cieľu pridáva aj snahu maximalizovať (podmienky pre) prosperitu svojich občanov. Predikcia a vyčerpanie možností diverzifikácie nastoľuje ďalšie objektívne pole možnosti, ktoré upevňujú snahu znižovania závislosti: (-vhodný energetický mix, -znižovanie energetickej náročnosti hospodárstva, -využívanie domácich a obnoviteľných zdrojov energie a -znižovanie spotreby fosílnych palív). Energetická bezpečnosť regiónov úzko súvisí so samotnou diverzifikáciou, s decentralizáciou energetiky a dekoncentráciou vplyvu v tomto sektore. Regióny by nemali iba pasívne čakať na to, čo vymyslia vlády krajín a bruselská administratíva, ale čím skôr vytvoriť funkčné mechanizmy proti vývozu svojich energetických zdrojov (napr. dreva a drevného odpadu) a predaju majetku, ktorý je využiteľný na výrobu čistej energie (napr. pozemky pre solárne elektrárne, lesy, staré objekty, ktoré kedysi slúžili ako vodné mlyny a podobne). Sú to procesy, ktoré môžu obrátiť ekonomickú stagnáciu vidieckych regiónov na cestu k prosperite a rozvoju. Práve z uvedených dôvodov, je potrebné zamerať sa na tie aspekty energetickej bezpečnosti, ktoré trhový mechanizmus nedokáže spontánne zabezpečiť, a štát musí vytvoriť legislatívne alebo ekonomické motivátory pre ekonomických aktérov (právnické a fyzické osoby), aby tieto ciele vo verejnom záujme splnili. Predpokladám, že tento príspevok je pre väčšinu občanov ľahostajným, ale tieto skutočnosti nie sú v žiadnom prípade triviálne.

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz “nepriameho tepla”. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Vodná stopa – je naša krajina vhodná k hospodárskym aplikáciám/teóriám plynúcich zo zmeny podnebia aj za cenu prekročenia hraníc bezpečnosti a limitu zdrojov?

12.10.2016

Podpora domáceho hospodárstva má celkom iný význam pre väčšinu ľudí v bohatých/privilegovaných častiach Sveta, než v rozvojových častiach zabudnutého sveta. To, načo by sme chceli v tejto viac »

Trump

Päť výziev Donalda Trumpa

21.01.2017 11:00

Donald Trump si neprebral len kľúče od Bieleho domu. Nemá na pleciach iba osud Ameriky. Je najmocnejší človek na svete, ako sa tradične hovorí prezidentovi USA.

Jammeh

Porazený prezident Gambie potvrdil, že je ochotný odstúpiť

21.01.2017 09:58

Dlhoročný gambijský prezident Yahya Jammeh potvrdil v televíznom príhovore, že je ochotný vzdať sa moci a ukončiť tak politickú krízu, ktorú vyvolalo jeho odmietanie uznať výsledky decembrových prezidentských volieb pre údajné nezrovnalosti.

autobus, Taliansko

Pri nehode autobusu s maďarskými školákmi zomrelo v Taliansku 16 ľudí

21.01.2017 09:38

Piatkovú nehodu autobusu, ktorý prevážal maďarských školákov, neprežilo 16 ľudí. Autobus havaroval pri talianskej Verone.

Taliansko, lavína

Zo zasypaného hotela v Taliansku vytiahli ďalších štyroch preživších

21.01.2017 09:15

Z trosiek lavínou zasypaného hotela v strednom Taliansku záchranári vyslobodili ďalších štyroch živých ľudí, čo zvyšuje počet zachránených na deväť.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 58
Celková čítanosť: 134430x
Priemerná čítanosť článkov: 2318x

Autor blogu