Založ si blog

Podpora pre-environmentálneho správania – jedna z ciest odvrátiť samozáhubu!

Pokúsiť sa znížiť tempo ľudskej samozáhuby z opačnej stránky – podporapreenvironmentálneho správania.

Kvalita životného prostredia je silne závislá na stupňoch ľudského správania (najmä využívanie energie v domácnostiach, tvorby a manipulácie s odpadmi ako silnej konzumnej spoločnosti a používania automobilov – výdobytky modernej techniky). Zmeny správania treba vnímať ako celok a prebiehajúci proces, do ktorého treba „vkročiť“ z opačnej stránky“ správnymi nástrojmi.
Výber techniky k zmene správania:
-miestny význam
-uskutočniteľnosť
-cenová dostupnosť
-prijateľnosť
-verejnosť/obyvatelia
-profesionalita
-politika
Jednotlivci zohrávajú veľmi dôležitú rolu „hybnú silu zmeny“ (správania jednotlivcov aj skupín sú často závislé na správaní iných ľudí) v snahe priniesť pozitívnu zmenu v životnom prostredí a to nie len na úrovni jednotlivca, ale aj celej organizácie a kultúry. Úloha osobných hodnôt v ovplyvňovaní pre-environmentálneho správania získava stále väčšiu pozornosť v porovnaní s ostatnými riešeniami. Obzvlášťvzťahy medzi hodnotami, normami, rôzne druhy motivácie a správania, vplyvu a prijateľnosti environmentálnych politík a vzťah medzi životným štýlom a kvalitou života. U ľudí bude neoddeliteľnou potrebou pochopiť význam tohto projektu z pohľadu všeobecných sociálnoekonomických, kultúrnych a environmentálnych podmienok. Vhodnosť a primeranosť politiky podporovať pre-environmentálne správanie je potrebné vnímať vo svetle týchto už prebiehajúcich masívnych a významných globálnych problémov. Komplexné adaptívne systémy v ktorom zmenové procesy prebiehajú ponúkajú nové možnosti pre efektívne riadenie pre-environmentálnej politiky správania. Systém pre efektívne navrhovanie intervencie k zmene správania spočíva v štyroch strategických etapách:
-v identifikácii cieľového správania
– v pochopení cieľového správania v kontexte kto, čo, kde, kedy
– vo zvážení celého spektra možných intervenčných funkcií  identifikovať stratégie
-v identifikácii špecifík náročnej techniky zmeny správania.
Správaním dochádza k interakcii medzi tromi nevyhnutnými podmienkami:
a/ schopnosťou (psychické alebo fyzické schopnosti uzákoniť správanie)
b/ motiváciou (reflexné a automatické mechanizmy, ktoré aktivujú alebo inhibujú správanie. Reflexné
mechanizmy nás presvedčia o tom, čo je dobré a zlé, vedomé zámery, rozhodnutia a plány. Automatické mechanizmy tvoria emocionálne reakcie, túžby, podnety a návyky vyplývajúce z asociatívneho učenia a fyziologických potrieb.)
c/ príležitosťou (fyzické a sociálne prostredie, ktoré umožňujú správanie)
Ďalším nevyhnutným predpokladom úspešnosti zmien je nutnosť
plne pochopiť, do akej miery sú schopné jednotlivé vlády a politiky pozitívne viesť a smerovať občanov (jednotlivcov a organizácie)k pre-environmentálnemu správaniu. Zo strany politiky sa jedná o rozhodnutia orgánov pokiaľ hovoríme o intervencii. Intervenčné funkcie môžu byť nasledovné:
-vzdelávanie (zvýšenie vedomosti alebo porozumenia)
-komunikácia a marketing (používanie tlačených, elektronických, telefonických alebo vysielaných médií)
-fiškálne nástroje (zníženie dane alebo zvýšenie finančných nákladov)
-regulácia (ustanovujú sa ním pravidlá a zásady správania alebo konania)
-legislatíva (vytvorenie alebo zmena zákonov)
-environmentálne plánovanie a projektovanie
-stimulácia
-tréning (odovzdávanie zručností)
-obmedzenie (použitie pravidiel, ktoré obmedzujú zapojenie do cieľa alebo súťaží správanie)
-ekologické reštrukturalizácie
-modelovanie (poskytovanie príkladov pre ľudí)
-aktivácia (zvýšenie prostriedkov, alebo zníženie prekážok na zvýšenie možností)
-poskytovanie služieb
Nezabúdajme na stabilné financie a jasné legislatívne pravidlá, ktoré môžu pomôcť urýchliť a zdôvodniť vývoj týchto novýchprojektov zmeny. Pri posudzovaní pravdepodobnosti výsledku projektov správania a zmien, je dôležité vziať do úvahy jednotlivé vrstvy obyvateľstva a ich okolie, veď ľudia s nízkymi príjmami majú tendenciu byť menej schopní a vybavení pristupovať k informáciám o životnom prostredí a tým menej schopní zúčastňovať sa na projekte preenvironmentálneho správania. Je dôležité si uvedomiť, že problémom životného prostredia v súčasnosti čelíme všetci do jednej nohy a budúcnosť bude závislá len na pochopení významu nášho environmentálneho správania sa. Každá zmena si vyžaduje čas, a preto strategické opatrenia je potrebné zaviesť ihneďa tým operatívne reagovať na tlaky a zmeny životného prostredia. Správanie je komplexná záležitosť, ktorá si vyžaduje inovačnej politiky a praktické riešenie v celej rade rôznych odvetví a na všetkých úrovniach spoločnosti. Riešenie globálnych výziev, prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenia, zachovanie biodiverzity, zabezpečenie čistej vody, potravín, atď. všetko pôjde späť do individuálneho a sociálneho správania, vzťahu k životnému prostrediu. Položme si otázky k vlastnému egu: Ako môžu občania spotrebitelia, výrobcovia, obce byť motivovaní k zmene smerom k ekologicky šetrnému správaniu – či už je to zmena vzorca spotreby energie, zníženie používania pesticídov na vlastnom pozemku, mobilita na bicykli alebo vlakom miesto vozidla, zvýšenie recyklácie, vyzdvihnutie odpadkov v parku alebo kúpiť biopotraviny? Aké rôzne stratégie na dosiahnutie zmeny v správaní a aký dopad majú? Som presvedčený, že trvalá zmena môže byť úspešná iba v prípade, že bude celý systém zapojený do tejto zásadnej zmeny. Posledným, ale tým podstatnejším znakom zmien je medzigeneračný prenos preenvironmentálnych hodnôt, postojov a správania.
FBB

 

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze, kalkulačka

Rozpočtová rada: Vláda mohla viac využiť rast na zlepšovanie rozpočtu

14.11.2018 15:59

Vláda dostatočne nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, tvrdí rozpočtová rada.

francois hollande, francuzsko, prezident

Exprezident Hollande avizuje politický comeback

14.11.2018 15:28

Špekulácie o možnom návrate Hollanda sa šíria už dlhšie.

vysoké tatry , štíty , hory , pohorie, TANAP, lúka, rastliny, tráva

V Tatrách našli ľudské pozostatky, pravdepodobne ide o muža z Oravy

14.11.2018 14:36

Ľudské pozostatky staršieho dáta našli náhodné poľské turistiky.

Mostná skruža na diaľnici D4

VIDEO: Svetový unikát pri Bratislave. Na Dunaji vznikajú dve obrovské oceľové skruže

14.11.2018 14:30

Dnes sa uskutočnil kontrolný deň na výstavbe rýchlostnej cesty R7 spolu s diaľnicou D4.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319580x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu