Založ si blog

Podpora pre-environmentálneho správania – jedna z ciest odvrátiť samozáhubu!

Pokúsiť sa znížiť tempo ľudskej samozáhuby z opačnej stránky – podporapreenvironmentálneho správania.

Kvalita životného prostredia je silne závislá na stupňoch ľudského správania (najmä využívanie energie v domácnostiach, tvorby a manipulácie s odpadmi ako silnej konzumnej spoločnosti a používania automobilov – výdobytky modernej techniky). Zmeny správania treba vnímať ako celok a prebiehajúci proces, do ktorého treba „vkročiť“ z opačnej stránky“ správnymi nástrojmi.
Výber techniky k zmene správania:
-miestny význam
-uskutočniteľnosť
-cenová dostupnosť
-prijateľnosť
-verejnosť/obyvatelia
-profesionalita
-politika
Jednotlivci zohrávajú veľmi dôležitú rolu „hybnú silu zmeny“ (správania jednotlivcov aj skupín sú často závislé na správaní iných ľudí) v snahe priniesť pozitívnu zmenu v životnom prostredí a to nie len na úrovni jednotlivca, ale aj celej organizácie a kultúry. Úloha osobných hodnôt v ovplyvňovaní pre-environmentálneho správania získava stále väčšiu pozornosť v porovnaní s ostatnými riešeniami. Obzvlášťvzťahy medzi hodnotami, normami, rôzne druhy motivácie a správania, vplyvu a prijateľnosti environmentálnych politík a vzťah medzi životným štýlom a kvalitou života. U ľudí bude neoddeliteľnou potrebou pochopiť význam tohto projektu z pohľadu všeobecných sociálnoekonomických, kultúrnych a environmentálnych podmienok. Vhodnosť a primeranosť politiky podporovať pre-environmentálne správanie je potrebné vnímať vo svetle týchto už prebiehajúcich masívnych a významných globálnych problémov. Komplexné adaptívne systémy v ktorom zmenové procesy prebiehajú ponúkajú nové možnosti pre efektívne riadenie pre-environmentálnej politiky správania. Systém pre efektívne navrhovanie intervencie k zmene správania spočíva v štyroch strategických etapách:
-v identifikácii cieľového správania
– v pochopení cieľového správania v kontexte kto, čo, kde, kedy
– vo zvážení celého spektra možných intervenčných funkcií  identifikovať stratégie
-v identifikácii špecifík náročnej techniky zmeny správania.
Správaním dochádza k interakcii medzi tromi nevyhnutnými podmienkami:
a/ schopnosťou (psychické alebo fyzické schopnosti uzákoniť správanie)
b/ motiváciou (reflexné a automatické mechanizmy, ktoré aktivujú alebo inhibujú správanie. Reflexné
mechanizmy nás presvedčia o tom, čo je dobré a zlé, vedomé zámery, rozhodnutia a plány. Automatické mechanizmy tvoria emocionálne reakcie, túžby, podnety a návyky vyplývajúce z asociatívneho učenia a fyziologických potrieb.)
c/ príležitosťou (fyzické a sociálne prostredie, ktoré umožňujú správanie)
Ďalším nevyhnutným predpokladom úspešnosti zmien je nutnosť
plne pochopiť, do akej miery sú schopné jednotlivé vlády a politiky pozitívne viesť a smerovať občanov (jednotlivcov a organizácie)k pre-environmentálnemu správaniu. Zo strany politiky sa jedná o rozhodnutia orgánov pokiaľ hovoríme o intervencii. Intervenčné funkcie môžu byť nasledovné:
-vzdelávanie (zvýšenie vedomosti alebo porozumenia)
-komunikácia a marketing (používanie tlačených, elektronických, telefonických alebo vysielaných médií)
-fiškálne nástroje (zníženie dane alebo zvýšenie finančných nákladov)
-regulácia (ustanovujú sa ním pravidlá a zásady správania alebo konania)
-legislatíva (vytvorenie alebo zmena zákonov)
-environmentálne plánovanie a projektovanie
-stimulácia
-tréning (odovzdávanie zručností)
-obmedzenie (použitie pravidiel, ktoré obmedzujú zapojenie do cieľa alebo súťaží správanie)
-ekologické reštrukturalizácie
-modelovanie (poskytovanie príkladov pre ľudí)
-aktivácia (zvýšenie prostriedkov, alebo zníženie prekážok na zvýšenie možností)
-poskytovanie služieb
Nezabúdajme na stabilné financie a jasné legislatívne pravidlá, ktoré môžu pomôcť urýchliť a zdôvodniť vývoj týchto novýchprojektov zmeny. Pri posudzovaní pravdepodobnosti výsledku projektov správania a zmien, je dôležité vziať do úvahy jednotlivé vrstvy obyvateľstva a ich okolie, veď ľudia s nízkymi príjmami majú tendenciu byť menej schopní a vybavení pristupovať k informáciám o životnom prostredí a tým menej schopní zúčastňovať sa na projekte preenvironmentálneho správania. Je dôležité si uvedomiť, že problémom životného prostredia v súčasnosti čelíme všetci do jednej nohy a budúcnosť bude závislá len na pochopení významu nášho environmentálneho správania sa. Každá zmena si vyžaduje čas, a preto strategické opatrenia je potrebné zaviesť ihneďa tým operatívne reagovať na tlaky a zmeny životného prostredia. Správanie je komplexná záležitosť, ktorá si vyžaduje inovačnej politiky a praktické riešenie v celej rade rôznych odvetví a na všetkých úrovniach spoločnosti. Riešenie globálnych výziev, prispôsobenie sa zmene klímy a jej zmiernenia, zachovanie biodiverzity, zabezpečenie čistej vody, potravín, atď. všetko pôjde späť do individuálneho a sociálneho správania, vzťahu k životnému prostrediu. Položme si otázky k vlastnému egu: Ako môžu občania spotrebitelia, výrobcovia, obce byť motivovaní k zmene smerom k ekologicky šetrnému správaniu – či už je to zmena vzorca spotreby energie, zníženie používania pesticídov na vlastnom pozemku, mobilita na bicykli alebo vlakom miesto vozidla, zvýšenie recyklácie, vyzdvihnutie odpadkov v parku alebo kúpiť biopotraviny? Aké rôzne stratégie na dosiahnutie zmeny v správaní a aký dopad majú? Som presvedčený, že trvalá zmena môže byť úspešná iba v prípade, že bude celý systém zapojený do tejto zásadnej zmeny. Posledným, ale tým podstatnejším znakom zmien je medzigeneračný prenos preenvironmentálnych hodnôt, postojov a správania.
FBB

 

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Putin

Putin sa osobne nezapojí do prezidentskej volebnej kampane

19.02.2018 18:42

Putin na rozdiel od svojich siedmich súperov kandiduje ako nezávislý.

corbyn

Mayová vyzvala Corbyna k otvorenosti okolo schôdzok s ŠtB

19.02.2018 18:41

Pracovník ŠtB médiám povedal, že Jeremy Corbyn s komunistickou tajnou políciou spolupracoval vedome. To britský politik odmietol.

andrej babiš

Český premiér v demisii Andrej Babiš má zdravotné komplikácie; veľa pracuje

19.02.2018 18:23

Babiš v pondelok vo svojom príspevku na Facebooku priznal, že po odporúčaniach pracovníčok sekretariátu úradu vlády začal namiesto kávy piť čaj proti vysokému tlaku.

ľudia, jedenie, jedlo, reštaurácia

Spravodlivá spoločnosť by mala podľa Slovákov zaručiť uspokojovanie základných potrieb

19.02.2018 18:09

V prieskume sa výskumníci prvýkrát pýtali na to, aké charakteristiky spoločenského a politického zriadenia si ľudia spájajú s demokratickým režimom a v akej miere.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 174653x
Priemerná čítanosť článkov: 2960x

Autor blogu