Založ si blog

Iniciatívy v oblasti čistej energie – plánovanie budúcnosti našej planéty so zmenou klimatických podmienok! .

Iniciatívy sa zameriavajú na posilnenie právomocí energetických rozhodovaní o informáciách a nástrojoch, ktoré súčasná doba a stav vyžadujú k zlepšeniu politického prostredia pre čisté energie. Ak chceme tejto výzve čeliť, musíme mať jasnú a ambicióznu politiku na podporu čistej energie, a musíme byť schopní sa učiť za pochodu. Iniciatíva čistej energie si kladie za cieľ zvýšiť produkciu čistých energetických technológií a zvýšiť energetickú produktivitu. Pojem čisté energetické technológie zahŕňa recykláciu, obnoviteľné zdroje energie (veterná energia, solárna energia, biomasa, vodná energia, biopalivá), informačné technológie, elektromobily, zelenú dopravu, elektromotory, zelenú chémiu, osvetlenie, efektívnejšie výrobné procesy, systémovú integráciu a riadenie, analýzu, Greywater (Greywater alebo sullage je odpadová voda generovaná z domácich činností, ako je napríklad pranie bielizne, umývanie riadu a kúpanie, ktoré je možné recyklovať na ďalšie účely, napríklad pre zavlažovacie systémy. Greywater nezahrňuje kanalizačné splašky ani odpadovú vodu), a mnoho ďalších spotrebičov, ktoré sú v súčasnosti energeticky účinnejšie. Je prostriedkom na výrobu elektriny a paliva s menším vplyvom na životné prostredie a výrazne minimalizuje znečistenie. Za týmto účelom bude iniciatíva využívať pokročilé výrobné technológie, opatrenia smerujúce k dostatočnej energetickej účinnosti, kombinovanú výrobu tepla a elektriny a úsporný(lowcost) zemný plyn. Iniciatíva zvýši financovanie výskumu a vývoja v priemysle čistej energie a bude podporovať výrobu konkurencieschopných čistých energetických produktov zo slnečnej energie, veternej a geotermálnej energie. Projekt čistej energie, ktorý je vyvinutý na podporu zmierňovania zmeny a negatívnych dopadov v rámci našej klímy. Rýchly rozvoj technológií obnoviteľných zdrojov energie je jedným z mála svetlých momentov v inak pochmúrnom procese globálneho pokroku smerom k nízkouhlíkovej energii.

 Iniciatívy sú zoskupené do troch kategórií:
iniciatívy, ktoré pracujú na zlepšení energetickej účinnosti
iniciatívy, ktoré pracujú na rozšírení zásobovania čistou energiou
iniciatívy, ktoré pracujú na riešení kľúčových otázok v čistej energetickej politike

Rozhodnutia v oblasti klímy a energetiky zahŕňajú viac faktorov, z ktorých každý má jedinečný aspekt vzhľadom k rôznym rozhodovacím právomociam, časovým horizontom a neistotám. Spektrum faktorov je variabilný od dispozícií a množstva stratégií k znižovaniu emisií oxidu uhličitého. Je všeobecne známe, že zmena klímy bude mať významný vplyv na ľudskú spoločnosť a sveta prírody. Výsledný tlak navrhnúť a uplatňovať právne predpisy týkajúce sa energetickej politiky a oxidu uhličitého bude konfrontovať vlády, regionálne orgány, spoločnosti, a dokonca aj súkromné ​​osoby. Vzhľadom k tomu, že žiadna vierohodná politika sa nevyhne všetkým dôsledkom vyplývajúcich z negatívnych vplyvov a zmien životného prostredia, si činitelia čoraz viac uvedomujú, že je potrebné plánovať budúcnosť našej planéty so zmenou klimatických podmienok. Existujúce nástroje a analýzy politík na podporu v rozhodovaní nie sú ani zďaleka optimálne, najmä pri liečbe mnohých neistých faktorov, týkajúcich sa ako klímy tak aj ekonomiky, ktoré tvoria konečné projekcie. Vzhľadom na globálnu energetiku a životné prostredie, sú priame riešenia nevyhnutné na zníženie spotreby energie a zníženie vplyvov na životné prostredie. Takéto nástroje v podobe inovatívnych technológiíurčené na výrobu energie z konvenčných aj nekonvenčných, nových a obnoviteľných zdrojov, prechod na efektívnu a inteligentnú energetickú politiku, zatiaľ čo sa snažíme vytvoriť jednotný pohľad na energiu a životné prostredie. Rozsiahly výskum a vývoj sú dôležité pre vytvorenie naliehavého prelomu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Táto obrovská výzva vyžaduje multidisciplinárny prístup v úzkej spolupráci s vládami, priemyslom a aj spotrebiteľmi. Zároveň táto iniciatíva pomôže aj súkromnému sektoru v rozhodovaní o financovaní strategických investícií, ktoré by zvýšili konkurencieschopnosť na globálnom trhu s energiou. Vo verejnom sektore je prijímanie opatrení k čistým energetickým technológiám často obmedzovaný prekážkami vysokých počiatočných nákladov spojených s obstarávaním a inštaláciou týchto technológií. V dvadsiatom prvom storočí udržateľnosť energetických a dopravných systémov je na vrchole politickej agendy v mnohých krajinách po celom svete a vlády zavádzajú politiky k udržateľnej energetickej budúcnosti práve nízkymi emisiami. Environmentálne dopady ľudskej ekonomickej aktivity si vyžadujú zváženie protichodných cieľov v rozhodovacích procesoch rozvíjať udržateľné systémy. Každý udržateľný rozvoj musí zmieriť protichodné ekonomické a environmentálne ciele a kritériá. Osobne sa domnievam, že svet potrebuje čistú energetickúrevolúciu“ s cieľom prelomiť závislosť na fosílnych palivách. Takátorevolúcia“ by mala posilniť globálnu energetickú bezpečnosť, podporovať trvalý hospodársky rast a riešenie environmentálnych problémov, ako je zmena klímy. A to všetko by malo prelomiť dlhotrvajúcu súvislosť medzi hospodárskym rastom a oxidom uhličitým (CO2). Súčasný pokrok v čistej energii je stále znepokojujúco nízky pre väčšinu technológií, ktoré by mohli šetriť energiu a znižovať emisie oxidu uhličitého v súlade s našimi plánmi a predstavami odbornej verejnosti. Preto ako jedno z možných odborných a operatívnych intervencií doporučujem v rámci politiky zaviesť prísnejšie a širšie normy energetickej náročnosti, stavebné zákony (už mnou predložené v kontexte reformy NIP SR) a normy spotreby pohonných hmôt, ktoré môžu v značnej a viditeľnej miere prispieť k riadenej energetickej účinnosti. Musíme razantnejšie a lepšie riešiť energetický systém ako celok a výskum súvisiaci s energetikou. Musíme spojiť projekty energetickej účinnosti so správnym druhom financovania. V tejto oblasti by nám výrazne mala pomôcť myšlienka vytvoriť koalíciu spotrebiteľov a organizácií občianskej spoločnosti, ktorí by mali záujem na zlepšovaní existujúcich energetických systémov.
Energetická budúcnosť  bude spočívať na politike a investičných rozhodnutiach, ktoré budú mať hlboký dopad aj na našu ekonomiku, kvalitu života, životné prostredie a konkurencieschopnosť na svetovom trhu.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

andrej danko

Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy, povedal Danko

14.11.2018 16:18

Vyjadril sa tak v prejave na pôde českého parlamentu.

(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze, kalkulačka

Rozpočtová rada: Vláda mohla viac využiť rast na zlepšovanie rozpočtu

14.11.2018 15:59

Vláda dostatočne nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, tvrdí rozpočtová rada.

francois hollande, francuzsko, prezident

Exprezident Hollande avizuje politický comeback

14.11.2018 15:28

Špekulácie o možnom návrate Hollanda sa šíria už dlhšie.

vysoké tatry , štíty , hory , pohorie, TANAP, lúka, rastliny, tráva

V Tatrách našli ľudské pozostatky, pravdepodobne ide o muža z Oravy

14.11.2018 14:36

Ľudské pozostatky staršieho dáta našli náhodné poľské turistiky.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319590x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu