Založ si blog

Udržateľné riadenie, alebo zlepšovanie? – obetujeme našim konzumným a neohľaduplným spôsobom života kvalitu budúcej generácie? !

Udržateľné riadenie môže byť aplikované na mnoho vecí, pretože môže byť použité ako doslovný a      abstraktný pojem. To znamená v závislosti od toho, na čo sú aplikované, a čo sa tým môže zmeniť. Udržateľné riadenie čerpá pojmy z udržateľnosti a syntetizuje ich s koncepciou riadenia.                    Je to strategický prístup k riadeniu a politike, ktorá vyžaduje intervenciu a súhrn sociálneho, prírodného a finančného kapitálu s cieľom vytvoriť integrovaný rámec  vrátane vedenia, plánovania, realizácie, monitorovania, posudzovania a koordinácie. Riadenie je v plnej miere zamerané na
ochranu zdravia a životného prostredia uskutočnené spôsobom, ktorý napĺňa potreby prítomnosti, bez toho, aby bola ohrozená schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby. Stratégia riadenia a rozvoja predstavuje implementačné prístupy k integrovanému riadeniu a trvalo udržateľnému využívaniu životného prostredia a zdrojov. Táto cesta udržateľného riadenia je skúmaním nových spôsobov myslenia a konania, ktoré sa javia ako integrovaný rámec ekonomických, environmentálnych a sociálnych perspektív. Stratégia udržateľného riadenia, ktorá integruje ekonomické, sociálne a environmentálne aspekty trvalo udržateľného rozvoja, by mala byť vykonávaná v súlade s prioritami každej krajiny. Priority krajiny by mali integrovať krátkodobé a dlhodobé ekonomické, sociálne a environmentálne ciele spoločnosti prostredníctvom vzájomných
podporných prístupov a kompromisov. Strategické ciele by nemali byť čisto ekonomického rázu, ale mali by tiež brať do úvahy ďalšie ciele spoločenského pokroku, ekológie a ochrany životného prostredia, udržateľnej výstavby a optimálneho rozvoja, ochrany a využitia zdrojov (ľudských i prírodných). Úspešné strategické riadenie vyžaduje profesionálnu pracovnú skupinu, aby vykonala celkové riadenie stratégie a sledovala dlhodobé strategické ciele bez ohľadu na politické zoskupenie.
Udržateľné riadenie je definované ako riadenie využívania, rozvoja a ochrany prírodných a materiálnych zdrojov takým spôsobom, alebo v takej výške, ktorá umožňuje ľuďom a komunitám si zabezpečiť ich sociálne, ekonomické a kultúrne blaho a pre ich zdravie a bezpečnosť, za podmienok:

a/ udržania potenciálu prírodných a materiálnych zdrojov (okrem minerálov) s predpokladanou potrebou budúcich generácií v rámci ich ochrany
b/ zabezpečenia ochrany a kvality životne dôležitých zložiek, akým sú ovzdušie, voda, pôda,                      ekosystémy a podobne
c/ zabránenia, odstránenia alebo zmiernenia nepriaznivých dôsledkov ľudskej činnosti na životné prostredie

To znamená, že udržateľné riadenie považuje nielen finančné výhody svojho rozhodnutia, ale aj jeho ekonomické, environmentálne a sociálne dôsledky. Udržateľné riadenie umožňuje navrhovať udržateľnejšie, zdravšie a cenovo dostupnejšie produkty a služby a riešenia globálnych otázok, akým sú nepopierateľne  sociálny status, chudoba, degradácia ekosystémov a ľudských práv.  Ekonomický rozvoj, ktorý by nemal obetovať budúcu kvalitu života pre krátkodobé zisky, by mal práve naopak pomáhať udržiavať ekologické procesy, na ktorých závisí všetok život na planéte. Podstata udržateľného rozvoja je úzkym prepojením sociálnoekonomických a environmentálnych prvkov. Na začlenenie sociálnoekonomických a ekologických ukazovateľov spája ekonomika a ekológia všetky jeho potenciálne modely ekonomických procesov, ekologických procesov a ich vzájomných interakcií. Udržateľná stratégia riadenia a opcie osvedčených postupov“ musia byť naplánované, vykonávané a udržiavané v rámci jednotlivých zložiek, procesovatribútov ľudských faktorov pre vývojové prostredie.

Trvalo udržateľný rozvoj má tri vetvy:  
životné prostredie
potreby súčasných i budúcich generácií  
ekonomika

Udržateľné riadenie pomocou týchto vetiev, vytvára schopnosť udržať systém na neurčito bez vyčerpania zdrojov, udržanie ekonomickej životaschopnosti a je tiež s ohľadom na potreby súčasných a budúcich generácií. Udržateľné riadenie bolo vytvorené s cieľom definovať ako použitie udržateľných postupov v kategóriách podnikov, poľnohospodárstva, spoločnosti, životného prostredia a v osobnom živote tým, že bude prínosom pre súčasné a budúce generácie. Udržateľné riadenie je nutným a ochranným systémom, pretože je dôležitou súčasťou schopnosti úspešne udržať kvalitu života na našej planéte. V ďalšom skúma environmentálne, ekonomické a sociálne dôsledky rozhodnutí, ktoré robíme, a stratégie, ktoré sa používajú na nájdenie udržateľných riešení problémovnedostatkov životného prostredia. Udržateľné riadenie možno aplikovať na všetky aspekty nášho života. Napríklad  praktiky a činnosti podniku by mali byť udržateľné, ak chcú zostať v podnikaní a prosperite, pretože v prípade, ak sa podnik stane neudržateľným, tak tým pádom  prestáva byť konkurencieschopný. Alebo komunity sú v intenciách trvalo udržateľného hospodárenia v tom prípade, keď je komunita prosperujúca a je to zároveň signálom, že riadenie musí byť udržateľné. Lesné a prírodné zdroje musia mať tiež udržateľné riadenie, ak majú byť schopné priebežne uživiť nás a naše budúce generácie. Naše osobné životy musia byť tiež riadené udržateľným spôsobom. To môže byť také rozhodnutie, ktoré Vám pomôže udržať naše bezprostredné okolie a životné prostredie, alebo našu emocionálnu a fyzickú pohodu. Vychádza tiež z oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja výskumu, poskytovaním praktickej prípravy na novú generáciu odborníkov, ktorí sa budú zaoberať kritickými interdisciplinárnymi problémami. Zdroje sú chrbticou každej ekonomiky pri ich použití, transformácii a vytváraní zásob, ktoré zvyšujú bohatstvo súčasných a budúcich generácií. Avšak, rozmery nášho súčasného využívania zdrojov také, že šance budúcich generácií k ich spravodlivému podielu ohrozené. Okrem následkov nášho využívania zdrojov z hľadiska vplyvov na životné prostredie, môžu tiež vyvolať vážne škody, ktoré idú nad rámec únosnosti životného prostredia.
Otázky
udržateľnosti sú riešené v mnohých priemyselných odvetviach, neziskových organizáciách a vládnych agentúrach a sú súčasťou rôznych organizačných funkcií so spoločným cieľom vytvoriť udržateľnú ekonomiku, spoločnosť a životné prostredie.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

ústavný súd

Nový zákon o ústavnom súde nadobudne účinnosť vo štvrtok

14.11.2018 16:46

Aj podľa nového zákona ústavných sudcov menuje prezident SR na návrh NR SR.

BRAZIL-POLITICS/

Je prezident Brazílie Bolsonaro hrozbou pre demokraciu?

14.11.2018 16:45

Dianie v Brazílii môže byť udalosťou globálneho významu a zatiaľ poslednou kapitolou v príbehu o deštrukcii liberálnych noriem a raste populizmu.

Migranti, karavána, USA, mexiko, tijuana, hranice

Stovky migrantov dorazili do Tijuany na amerických hraniciach

14.11.2018 16:34

Príchod zvyšných skupín karavány sa očakáva v nadchádzajúcich dňoch.

andrej danko

Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy, povedal Danko

14.11.2018 16:18

Vyjadril sa tak v prejave na pôde českého parlamentu.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319631x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu