Založ si blog

Diverzifikácia a zahraničné investície v kontexte globálneho hospodárskeho rastu a snahy o sociálnu a ekonomickú udržateľnosť s dôrazom na životné prostredie.

Každý má svoje vlastné názory o investovaní, a preto väčšina pragmatických investorov dáva prednosť diverzifikácii svojich investícií na celom svete, čím sa zvyšuje ako záujem, tak aj šanca o investície (priame vytváranie nových pracovných príležitostí) aj na SR. V oblasti ekonomiky a financií znamená diverzifikácia zníženie rizika investovaním do rôznych (viacerých) aktív. Diverzifikácia je jedným z dvoch základných metód pre zníženie investičného rizika. Diverzifikácia nás chráni pred stratou všetkých aktív na trhu. Výrazný pokles cien akcií v posledných rokoch je dostatočným dôkazom na patričnú opatrnosť a predvídavosť v centralizácii financií. Ešte na moment by som sa rád vrátil k investičnému riziku. Tento aspekt (fenomén) je vôkol nás všade prítomný a jednoducho, kto s ním neráta, je v nevýhode osudu. Riziko je jedným z najväčších faktorov potenciálnej návratnosti investícií! Investori čelia veľkému počtu rôznych typov rizík. Avšak, existuje veľa vecí, ktoré môžeme spraviť (v rámci dôkladnej prípravy stratégií a prevencií), aby sa znížilo riziko bez ohľadu na to o aký typ investície sa jedná. Systematické riziko v rámci investície ovplyvňuje celú ekonomiku a všetky aktivity v ňom, kde príkladom sú straty v dôsledku recesie. Neexistuje žiadny spôsob, ako eliminovať riziko pri investovaní, dokonca aj investície, ktoré sa zdajú byť neuveriteľne bezpečné, majú nejakú formu rizika. Kľúčom k inteligentnému investovaniu je, aby sa minimalizovalo riziko, kedykoľvek je to možné. Najbezpečnejší, najúčinnejší a často najviac nákladovoefektívny spôsob, ako dosiahnuť svoj cieľ zníženia rizika je diverzifikácia. A sme opäť pri diverzifikácii (ako systémové opatrenie na zníženie investičného rizika), veď práve hlavným nástrojom pre zníženie investičného rizika je samotná diverzifikácia, ktorá môže efektívne znížiť celkové investičné riziko, pretože vo variabilite investícií je takmer vždy aspoň jedna aktíva, ktorá je na tom „kondične“ dobre. Cieľom diverzifikácie je maximalizovať návratnosť investícií. Diverzifikácia investícií je ako ruleta, hrať naraz viac čísel. Ak chceme zvýšiť svoje šance na výhru, tak by sme mali staviť na viac ako jedno číslo v rovnakom čase. Diverzifikácia je investičná stratégia, ktorá zahŕňa trhové riziko. Na ochranu svojich investícií je naozaj v tejto modernej dobe veľa rozumných a efektívnych spôsobov (podielové fondy, deriváty, a iné), ale jedným z najjednoduchších spôsobov, ako znížiť svoje investičné riziko vlastného imania, je jednoducho dať im čas k rastu. Kľúčom k úspechu v hierarchii investičného rizika je udržať rovnováhu rizík a určiť, ktoré z nich má vyššie riziko v každej situácii.

Rozšírenie finančných prostriedkov na svetovom trhu môže výrazne zvýšiť šance na zabezpečenie financovania, za cenu väčšieho úsilia výdavkov. Existuje totiž silný vzťah medzi zahraničnými investíciami a hospodárskym rastom.

Zahraničné investície prichádzajú v troch pre ekonomiku a hospodárstvo najdôležitejších formách:  
– portfóliové investície
– zahraničné pôžičky
– priame zahraničné investície


Priame zahraničné investície hrajú mimoriadnu a rastúcu úlohu v globálnom biznise.Medzinárodné investície vytvárajú rast a pomáhajú udržiavať kúpnu silu v rastúcom globalizovanom svete. Treba si pritom uvedomiť, že každá hodnota investície je silným strategickým prístupom k investovaniu. Zahraničné investície zohrávajú dôležitú úlohu v ekonomickej prosperite, politike a rozvoja mnohých krajín, najmä v rozvojových a menej rozvinutých krajinách. Zahraničné investície výrazne prispievajú ku kreovaní spoločných firiem, vytvárajú možnosti pre ekonomicky slabšie spoločnosti zvýšiť výrobu, obísť prekážky a konkurenciu obchodu, podieľať sa so spoločnými podnikmi pri etablácii na zahraničných trhoch a iné. Existuje silný vzťah medzi priamymi zahraničnými investíciami a hospodárskym rastom danej krajiny. Z týchto typov sú pre SR najdôležitejšie priame zahraničné investície do priemyslu a služieb. Čo je potreba, nie je iba zvýšenie priamych zahraničných investícií, ale aj investície v kľúčových oblastiach výroby. Konzistencia a predvídateľnosť v hospodárskej politike a politickej stabilite je predpokladom pre prilákanie priamych zahraničných investícií. Najvýznamnejším katalyzátorom rozšírenia role priamych zahraničných investícií bolo pravdepodobne „more“ zmien v oblasti obchodu, investičnej politiky a regulačného prostredia na celom svete v posledných desiatich rokoch, vrátane obchodnej politiky a liberalizácie colných sadzieb, uvoľnenia obmedzení na zahraničné investície a akvizície. Nový prístup na trh a efektivita výrobných nákladov sú tiež ďalšími významnými dôvodmi pre priame zahraničné investície. Každé rozhodnutie o investovanie je teda kombinácia niekoľkých kľúčových faktorov.Existuje veľa podmienok, ktoré musia byť splnené pri lákaní a prezentácii priamych zahraničných investícií. Je dôležité zabezpečiť atraktívnu investičnú klímu, konzistentnú makroekonomickú politiku, dobrú kondíciu vecí verejných, ekonomickú stabilitu, istotu vlastníckych práv, právny štát a absenciu korupcie. Zahraničné investície základom modernej ekonomiky. Čo je potrebné vytvoriť z hľadiska očakávajúcej krajiny, je správne a vyhovujúce prostredie pre prilákanie investícií v globálnom kontexte nevynímajúc ani slovenských investorov a spoločností.
Veľká časť rozvojového sveta je za odvrátenie ekonomickej, sociálnej a ekologickej katastrofy z dôvodu nekontrolovateľného ekonomického a hospodárskeho rastu v priemyselných i rozvojových krajinách, slobodnejším prístupom na trhy pre výrobky z rozvojových krajín, väčší transfer technológií a výrazne väčšie kapitálové toky. Obávame sa, že rýchlejšie rastúca svetová ekonomika bude zvyšovať ďalšie tlaky na životné prostredie zvýšeným dopytom po energii a ďalších neobnoviteľných surovín pre potreby rozmáhajúceho sa hospodárstva. Silné, rastúce a udržateľné hospodárstvo je cieľom každého národa na svete. Udržateľné hospodárstvo výrazne prispieva k zvyšovaniu životnej úrovne národa, k vytváraniu pracovných miest, podporuje rozvoj nových vedomostí a technológií a pomáha zaistiť stabilnú politickú klímu.
Preto snaha o udržateľnosti (hospodárskej, ekonomickej, sociálnej a životného prostredia) si vyžaduje zásadné zmeny v medzinárodných ekonomických vzťahoch. Budúcnosť súkromného sektora bude stále viac závisieť od schopnosti podnikov prispôsobiť sa rýchlo sa meniacemu prostrediu na svete, rozvíjať výrobky, služby a ďalšie otázky ochrany životného prostredia. Týmto príspevkom som chcel poukázať na existenciu priamej súvislosti medzi hospodárskou rozmanitosťou (ekonomická rozmanitosť je prostriedok na dosiahnutie ekonomického cieľa stability) a udržateľnosťou a ekonomickou diverzifikáciou, pričom táto prepojená súvislosť môže zvýšiť skutočný výkon činnosti danej krajiny.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

ústavný súd

Nový zákon o ústavnom súde nadobudne účinnosť vo štvrtok

14.11.2018 16:46

Aj podľa nového zákona ústavných sudcov menuje prezident SR na návrh NR SR.

BRAZIL-POLITICS/

Je prezident Brazílie Bolsonaro hrozbou pre demokraciu?

14.11.2018 16:45

Dianie v Brazílii môže byť udalosťou globálneho významu a zatiaľ poslednou kapitolou v príbehu o deštrukcii liberálnych noriem a raste populizmu.

Migranti, karavána, USA, mexiko, tijuana, hranice

Stovky migrantov dorazili do Tijuany na amerických hraniciach

14.11.2018 16:34

Príchod zvyšných skupín karavány sa očakáva v nadchádzajúcich dňoch.

andrej danko

Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy, povedal Danko

14.11.2018 16:18

Vyjadril sa tak v prejave na pôde českého parlamentu.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319615x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu