Založ si blog

Aký je merateľný a viditeľný dopad jednotlivých politík a ich riadenia reforiem na stav krajiny, životných podmienok a na otváranie nových ciest a možností pre ľudí, organizácie, podnikateľov a zahraničné investície. Hranica medzi prácou a sociálnym štátom.

Otázky pracovného zabezpečenia politiky a politika sociálneho štátu. Sociálna politika a sociálna starostlivosť štátnej politiky. Rozhranie medzi sociálnou a hospodárskou politikou.
Najprv si ujasnime pojem sociálna politika – sociálna politika má v skratke charakter sociálnej starostlivosti a vzťahu k politike a spoločnosti. Sociálny štát (myšlienka sociálneho štátuznamená rôzne priority a pohľady v rôznych krajinách) je koncept sociálnej vlády, v ktorom štát zohráva kľúčovú úlohu v sociálnej ochrane a podpore ekonomického a sociálneho blahobytu svojich občanov. Je založená na zásadách rovnosti príležitostí, spravodlivého rozdeľovania bohatstva  a verejnej zodpovednosti za tých, ktorí nemôžu vyžiť z minimálnych financií potrebných na základne životné potreby. Sociálnu ochranu je za potreby chápať, ako ochranu garantovanú nie len štátom, ale kombináciou vlády, nezávislých, dobrovoľných a autonómnych verejných služieb. Ďalší pojem (ktorý si žiada vysvetlenie) je blahobyt, ktorý je v súčasnej modernej dobe a v ekonómii chápaný v zmysle “užitočnosti” (napr. okrem zdravotnej starostlivosti, vzdelania, práce a možnosti obyvateľom si zvoliť osobné ciele a ambície, je aj dočasná podpora rodiny v núdzi a iné základné podmienky pre dôstojný život)! Systémy sociálneho zabezpečenia majú okrem iného aj ekonomické a sociálne výhody. Krajiny s rozsiahlejším systémom sociálnej ochrany majú tendenciu byť bohatšie a majú menej chudoby.
Tu sa žiada načrtnúť protipól sociálnej politiky, ktorý pochádza od „radikálnej pravice“ a je v zásade proti sociálnej politike (s tvrdením, že sociálny štát má nežiaduce účinky v praxi, a že podkopáva ekonomickú výkonnosť) a blahobytu a to na základe toho, že jednoducho porušuje slobodu ľudí. Naopak, sociálna politika tvrdí a drží sa vyhlásenia, že práva jednotlivca sú prvoradé. Mnohé z práv, ktoré ľudia majú sú najmä všeobecného charakteru a sú závislé na okolnostiach danej osoby. Kto má práva, ten musí mať aj povinnosti. Povinnosti, ktoré ľudia majú navzájom k sebe závisia na ich vzájomných medziľudských vzťahoch.
Štát na princípe sociálnej politiky je financovaný prostredníctvom zdanenia (daní) a často sa jej pripisuje názov “zmiešaná ekonomika”. Takáto forma ekonomiky zvyčajne zahŕňa väčšiu daň z príjmu pre ľudí s vyššími príjmami (progresívna daň), ktorá pomáha znižovať prirodzený rozdiel v príjmoch medzi bohatými a chudobnými. Cieľom sociálnej politiky (demokracie) je podporovať spoločnosť, kde sú sociálne priority stanovené racionálnym spôsobom a koordinovaným plánovaním na ich dosiahnutie. To, že či ciele sociálnej politiky boli naplnené, svedčia merateľné a viditeľné dopady na stav krajiny vo forme ekonomických, hospodárskych, sociálnych a zamestnávateľských ukazovateľov.
V skutočnosti, ciele politiky mnohých vlád, ktoré trvajú na riešení problémov merateľnými a viditeľnými dopadmi”, je viac pravdepodobné, že po ukončení krátkodobých zmien, sa stav zhorší. Znamená to, že časový horizont pre dosiahnutie cieľov a výsledkov v znižovaní chudoby, meniacich sa sociálnych vzťahov, prehlbovaní demokracie a rozšírení priestoru pre občanov, nemôže byť krátkodobý. Je dôležité, aby tieto ciele boli ambiciózne a hlavne dosiahnuteľné. Ciele musia byť vypracované v spolupráci s vládami a súkromným sektorom aby získali väčšiu dôveryhodnosť. Každý štát má vytvorené ciele, ktoré sú špecifické pre daný štát s dôrazom vlastného územného videnia.
Je veľmi dôležité si uvedomiť komplexné funkcie sociálnej politiky v kontexte rozvoja – vrátane produkcie, expanzie, ochrany, prerozdeľovania, rovnako ako vlastný kapitál, začlenenia, súdržnosti a práva. Ľudia považujú sociálnu politiku ako dôležitú súčasť spoločenského usporiadania vo vyspelých spoločnostiach.
Najdôležitejším rozhraním medzi sociálnou a hospodárskou politikou, je inštitút financovania sociálnej politiky, ktorý musí nielen generovať dostatočné príjmy, ale musí tiež zabezpečiť stabilné a udržateľné toky zdrojov a mal by prispievať k dosiahnutiu cieľov demokracie a ekonomického rozvoja. “Sociálny kapitál” (sociálne investície a sociálna spotreba) zvyšuje produktivitu práce a to prostredníctvom napríklad vzdelávania, odbornej prípravy a programov zamestnanosti, zatiaľ čo sociálna spotreba znižuje náklady na reprodukciu pracovnej sily. Ekonomická aktivita poskytuje materiálne prostriedky na podporu sociálnych programov, zatiaľ čo sociálna politika pomáha zaistiť základňu ľudských zdrojov a stabilitu sociálnych vzťahov, ktoré sú predpokladom pre zdravú ekonomiku. Preto by teoreticky nemal byť žiadny rozpor medzi sociálnou a hospodárskou politikou, pokiaľ priamo alebo nepriamo podporujú ekonomický rast krajiny. Najúčinnejšia sociálna politika je vyvíjaná s výrazným odkazom na hospodárske otázky a vzťahy, pričom môže tiež formovať sociálne alebo ekonomické správanie obyvateľov, trhových síl a sociálnych trendov na jednotlivca a rodiny.
Zároveň musíme dodať, že sociálna politika nie je nevyhnutne určená na nahradenie alebo súťaženie s trhovým hospodárstvom. Ľudia , ktorí žijú v trhových ekonomikách, majú slobodu voľby osobných ekonomických príležitostí. Na prekonanie týchto rozporov (rad sociálnych rizík) ponúka sociálna politika adekvátne a realizovateľné riešenia s jediným cieľom poskytnúť ochranu. Znížením sociálnych rizík, môže sociálna politika stabilizovať ekonomiku, znížiť sociálne konflikty  a pomôcť zabezpečiť stabilné, zdravé a motivované spoločenské prostredie, ktoré bude schopné zúčastniť sa  a ťažiť z trhovej ekonomiky.
Sociálna politika je koncipovaná na platforme sociálneho rozvoja ako kľúčový nástroj v tandeme zamestnanosti a hospodárskej politiky s cieľom zabezpečiť spravodlivý a sociálne udržateľný rozvoj.
Sociálna politika okrem iných spĺňa požiadavky a ciele „vnútorných“ hodnôt a je hlavným nástrojom transformačných procesov a hospodárskeho rozvoja. Preto je nevyhnutná potreba preklenúť pauzu medzi doterajšími teoretickými a empirickými poznatkami a začať rozširovať proces sociálnej politiky.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz “nepriameho tepla”. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Vodná stopa – je naša krajina vhodná k hospodárskym aplikáciám/teóriám plynúcich zo zmeny podnebia aj za cenu prekročenia hraníc bezpečnosti a limitu zdrojov?

12.10.2016

Podpora domáceho hospodárstva má celkom iný význam pre väčšinu ľudí v bohatých/privilegovaných častiach Sveta, než v rozvojových častiach zabudnutého sveta. To, načo by sme chceli v tejto viac »

Trump

Päť výziev Donalda Trumpa

21.01.2017 11:00

Donald Trump si neprebral len kľúče od Bieleho domu. Nemá na pleciach iba osud Ameriky. Je najmocnejší človek na svete, ako sa tradične hovorí prezidentovi USA.

Jammeh

Porazený prezident Gambie potvrdil, že je ochotný odstúpiť

21.01.2017 09:58

Dlhoročný gambijský prezident Yahya Jammeh potvrdil v televíznom príhovore, že je ochotný vzdať sa moci a ukončiť tak politickú krízu, ktorú vyvolalo jeho odmietanie uznať výsledky decembrových prezidentských volieb pre údajné nezrovnalosti.

autobus, Taliansko

Pri nehode autobusu s maďarskými školákmi zomrelo v Taliansku 16 ľudí

21.01.2017 09:38

Piatkovú nehodu autobusu, ktorý prevážal maďarských školákov, neprežilo 16 ľudí. Autobus havaroval pri talianskej Verone.

Taliansko, lavína

Zo zasypaného hotela v Taliansku vytiahli ďalších štyroch preživších

21.01.2017 09:15

Z trosiek lavínou zasypaného hotela v strednom Taliansku záchranári vyslobodili ďalších štyroch živých ľudí, čo zvyšuje počet zachránených na deväť.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 58
Celková čítanosť: 134421x
Priemerná čítanosť článkov: 2318x

Autor blogu