Založ si blog

Energetická náročnosť a účinnosť, vplyvy nadmernej svetovej spotreby energií na životné prostredie a zdravie populácie, rozumné využívanie našich možností a hlavná úloha ľudí v tomto procese (ekologická uvedomelosť spotrebiteľa a v nekonečnom rade výrobcov).

Energetická náročnosť je meradlom energetickej účinnosti energie krajiny na jednotku HDP, pričom mnoho ďalších faktorov ovplyvňuje celkovú energetickú náročnosť (účinnosť). Energetická náročnosť je meradlom množstva energie potrebnej k ekonomickému výkonu, ktorá môže byť generovaná jednou jednotkou štandardizovanej energie. Táto hodnota sa značne líši v jednotlivých krajinách, v závislosti na ich úrovni industrializácie, mixu služieb, výroby a pozornosti venovanej energetickej účinnosti. Keby sme túto tézu (myšlienku, tvrdenie) chceli rozmeniť na drobné, tak by energetická náročnosť predstavovala určitý vzťah k činnosti, alebo výrobku, čiže aké množstvo produktu (tovaru) sa dá vyrobiť určitým množstvom energie. Ďalšie faktory vplývajúce na energetickú náročnosť, ktoré často nie sú zohľadňované, je počasie a správanie ľudí. Skúsme pomenovať aj tieto faktory, ktoré ovplyvňujú výsledný efekt snahy o zmenu energetickej náročnosti.  Pochopenie ľudského správania, je dôležité pre dosiahnutie cieľov energetickej účinnosti. Či už pri nákupe tovaru, využívania energie v prevádzkach, na pracoviskách a našich domovoch, je a bude ľudské správanie kľúčové. Uvediem štandardný príklad výmeny žiarovky, kde sa ľudia k tomu potrebujú dostať do predajne, vybrať si tú správnu žiarovku, vziať si ju domov, nainštalovať ho a pozor, znehodnotenú žiarovku správne zlikvidovať (v mene nebezpečného odpadu)! Všetky tieto zdanlivo banálne a jednoduché postupy predstavujú značný výkon a energetickú náročnosť. Preto správanie a ľudské tendencie (rozmery) využívania energií patria k výrazným aspektom (menovateľom) vplývajúcich na samotnú energetickú náročnosť. A tak cieľom aj tohto príspevku je nájsť tie spoločné menovatele (odborno-výchovné, hospodárske, európske a politické), ktoré výrazne a efektívne prispejú k zníženiu množstva primárnej energie potrebnej na poskytovanie produktov a služieb.
Často sa s energetickou náročnosťou úzko spája aj energetická účinnosť, ktorá je vlastne veľmi prepojená a vzájomne odôvodňujúca myšlienka jedného a toho istého cieľa. Prioritou energetickej náročnosti a účinnosti je efektívne využívanie energie s cieľom znížiť množstvo potrebnej a vynaloženej energie na poskytovanie služieb a výrobu produktov s dôrazom ohľaduplnosti na životné prostredie a zdravie populácie. Existuje viacero motivácií na zlepšenie energetickej účinnosti. Jednou z prirodzených a najefektívnejších spôsobov motivácie  bez technologicko-investičnej intervencie, je zmena správania spotrebiteľa. Ako to dosiahnuť? No predsa priamou a nepriamou spätnou väzbou cyklu energie od výrobcu až po spotrebiteľa (čo je vlastne našim stredobodom záujmu). Priama spätná väzba by mala zahŕňať dostupné informácie o podrobnej spotrebe na displeji počítača spotrebiteľa (ako podklad výuky o komplexnej ekológii ľudí v spoločnosti, majiteľov fabrík, riešenia energetickej účinnosti a atď.) v kombinácii s inteligentnými meračmi (napríklad aj na báze dennej ekologickej stope spotrebiteľa). Nepriama spätná väzba by sa týkala častejších a podrobnejších účtov o samotných spotrebách ľudí v ich 24 hodinovom procese. Pochopenie vzťahu medzi opatreniami priamej a nepriamej spätnej väzby, opatreniami na dopyt energie a programu energetickej účinnosti je dôležité, aby sa zabránilo prípadným konfliktom a neschopnosti zachytiť úspory energie. A opäť by som sa vrátil k môjmu návrhu asociácie na MŽP SR, ktorá okrem iného by spravovala aj audit podporujúci energetickú účinnosť vplývajúcu na samotnú spotrebu ľudí. Prioritou asociácie je popri environmentálnych aspektoch aj byť užitočným nástrojom pre poskytovanie informácií potrebných pre realizáciu energetickej účinnosti  a opatrení v konkrétnom prostredí. Asociácia presadzuje a trvá na princípe technologických zásahoch v kontexte primeranej efektivity v oblasti energetickej účinnosti. Výstupom smerom na spoločnosti je primeraný a efektívny zelený fond životného prostredia vzišli z konsenzuálneho legislatívneho procesu parlamentu a odbornej verejnosti.
Zníženie spotreby energie prirodzene znižuje náklady na energiu a môže viesť k úspore finančných nákladov pre spotrebiteľa (výrobcu, poskytovateľa služieb), ale skutočným cieľom nami deklarovanej energetickej účinnosti (náročnosti), je zmena konvenčných a neefektívnych technológií na „zelenšie“ a pre životné prostredie (tým pádom aj zdravie populácie) ohľaduplnejšie technológie. Práve tieto „zelenšie“ technológie a primárne používané zdroje surovín môžu výrazne prispieť nielen k zníženiu samotnej energetickej náročnosti (v globálnom ponímaní a zohľadňujúc viac faktorov), ale môžu výrazne obmedziť plytvanie neobnoviteľných zdrojov, znížiť emisie CO2, produkovanie ďalších skleníkových plynov, odpady, kontaminovanie životného prostredia a zdravia nás všetkých. Modernejšie a ohľaduplnejšie technológie zvyšujú úsilie v oblasti energetickej účinnosti tým, že používatelia energií majú väčšiu kontrolu a informáciu v reálnom čase o ich využívanej energii. Energia sa musí stať konkrétnou a viditeľnou pre ľudí v reálnom čase, ináč sa snahy v oblasti znižovania energetickej náročnosti a výchovy stanú ignorovanou skutočnosťou (viď. súčasnosť).
Nadväzujúc na predošlé slová môžeme skonštatovať, že energetická účinnosť (náročnosť) a obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú základnými piliermi udržateľnej energetickej politiky krajiny.
To znamená, že ekologická uvedomelosť spotrebiteľa bude kľúčovým riešením energetickej účinnosti. Čiže jedným z riešení je etická konzumácia a kupovanie výrobkov, ktoré sú vyrobené spôsobom a z ohľaduplných produktov k životnému prostrediu a zdraviu ľudí. Musíme si konečne uvedomiť potrebu presadzovania tých produktov, ktoré podporujú princípy udržateľného rozvoja, energetickej účinnosti, ekologického hospodárstva a miestnej výroby.
Veľký dôraz by som osobne kládol na straty (prebytočnej energie) či už pri výrobe samotnej energie, alebo pri technologických procesoch, výrobných postupoch, logistikách, prepravách a každodenných prevádzkach. Riešením by bolo skladovanie, distribúcia a využívanie sekundárnej energie. Tu by sa mohli presadiť inteligentné prepojenia sietí, technológií a logistiky výroby.
Cieľom tejto odbornej práce a príspevku je dosiahnutie energetickej účinnosti prostredníctvom zmeny správania a ekologizácie priemyslu. Iniciatívy v spoločnosti by mali mať výrazný potenciál na vytváranie vlastníctva a zodpovednosti za opatrenia na zlepšenie vplyvu energetickej účinnosti na životné prostredie, a to aj v situáciách, keď jednotlivci môžu mať ten subjektívny pocit, že ich prínos v tomto smere je zanedbateľný. Čo je samozrejme opakom, len tá neuvedomelosť je kontraproduktívna a spomaľuje celkový proces. Buďme viac otvorenejší a modernejší.
FBBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze, kalkulačka

Rozpočtová rada: Vláda mohla viac využiť rast na zlepšovanie rozpočtu

14.11.2018 15:59

Vláda dostatočne nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, tvrdí rozpočtová rada.

francois hollande, francuzsko, prezident

Exprezident Hollande avizuje politický comeback

14.11.2018 15:28

Špekulácie o možnom návrate Hollanda sa šíria už dlhšie.

vysoké tatry , štíty , hory , pohorie, TANAP, lúka, rastliny, tráva

V Tatrách našli ľudské pozostatky, pravdepodobne ide o muža z Oravy

14.11.2018 14:36

Ľudské pozostatky staršieho dáta našli náhodné poľské turistiky.

Mostná skruža na diaľnici D4

VIDEO: Svetový unikát pri Bratislave. Na Dunaji vznikajú dve obrovské oceľové skruže

14.11.2018 14:30

Dnes sa uskutočnil kontrolný deň na výstavbe rýchlostnej cesty R7 spolu s diaľnicou D4.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319586x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu