Založ si blog

Environmentálna spravodlivosť (environmentálna diskriminácia) ako právna platforma ľudí na kvalitný život (čistú vodu, pôdu a vzduch), environmentálna etika a otázky spravodlivosti, noriem a hodnôt, environmentálne indikátory ako očakávane opatrenia zo strany vlády.

Životné prostredie nie je len o zvieratách a rastlinách, to je asi pre väčšinu ľudí čítajúcich o životnom prostredí a ekológii jasné. Týmto článkom (príspevkom),chcem ako autor upriamiť pozornosť na miesta (komunity), ktoré sú našim rodiskom, kde vyrastáme, študujeme, žijeme a pracujeme, vzduch, ktorý dýchame, vodu, ktorú pijeme a pôdu, na ktorej žijeme. Ľudia sú jednoducho súčasťou životného prostredia (ekosystému). Preto každý človek na Zemi má právo na čistú vodu, pôdu a čistý vzduch a nikto nemá právo svojvoľne ničiť životné prostredie a jeho okolie. Podstatou a cieľom tohto príspevku je vyvolať v zodpovedných ľuďoch prirodzený pud ochrany na zachovanie zdravých komunít, kde môžeme bez obáv poslať von hrať sa naše deti, kde môžeme žiť a zveľaďovať naše rodiny s vedomím, že každý si robí svoju úlohu v spoločnosti správne, zodpovedne a účelne. Veď napokon nič nie je dôležitejšie pre život na Zemi, než mať udržateľný prístup k čistému vzduchu, potravinám, vody a ďalších zdrojov, ktoré ekosystémy poskytujú. Na základe predslovu by sme mohli environmentálnu spravodlivosť definovať aj ako úsilie o rovnú spravodlivosť a rovnakú ochranu (podľa právnych predpisov a zákonov) v oblasti životného prostredia a bez diskriminácie na základe rasy, etnického pôvodu, alebo sociálno-ekonomického statusu. Spravodlivosť znamená spravodlivé a primerané zaobchádzanie, spravodlivé zaobchádzanie pre všetkých na tejto Zemi! Pridajme sa všetci k tejto filozofii ochrany nášho prostredia aspoň my ako vyspelá krajina.
Environmentálna spravodlivosť je v ďalšom aj životná filozofia (zodpovedný prístup k nášmu okoliu a druhých) a spôsob uvažovania o životnom prostredí a rozvoji, ktorá poskytuje legálne a zákonné nástroje pre otázky týkajúce sa nášho prostredia. Poňatie spravodlivosti v oblasti životného prostredia sa týka predovšetkým zneužívaniu životného prostredia na sociálnu nespravodlivosť. To nám pomáha pochopiť, že nerovné mocenské vzťahy sú v dôsledku spoločnosti zneužívané ľuďmi a ich prostredím. Ako? Mnoho spoločností ušetrí náklady vďaka zanedbaniu ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov pri práci. Pracovníci často nevedia o aké látky sa jedná pri ich každodennej činnosti, či sú nebezpečné a v akom pomere pre ich zdravie a na životné prostredie. Oni a ich rodiny vlastne znášajú náklady na špinavú a nekalú výrobu. Tým pádom chudobní ľudia najviac trpia zhoršovaním životného prostredia (nespravodlivosťou) a to je tá mnou deklarovaná nespravodlivosť na životné prostredie – zneužívanie ľudí a jeho prirodzeného prostredia.
Environmentálna spravodlivosť je aj o sociálnej transformácii smerujúcej k uspokojovaniu základných ľudských potrieb a zvyšovania kvality života – ekonomickej stránky, zdravotnej starostlivosti, bývania, ľudských práv, ochrany životného prostredia a demokracie. Základným a prvoradým cieľom environmentálnej spravodlivosti je presun a otvorenosť smerom k novým typom sociálnych praktík, akým sú materiálne zabezpečenie a starostlivosť o životné prostredie, a ako spôsob dať viac vecne a zreteľnejšie význam ľudským právam. To čo ani politici neočakávali je, že hľadisko environmentálnej spravodlivosti bude odkrývať aj etické a politické otázky „kto dostane čo, prečo a v akom množstve“. Preto významným a strategickým krokom v ochrane životného prostredia, nášho okolia a minimalizácie nespravodlivostí by mala byť zmysluplná účasť a silné zastúpenie verejnosti v týchto procesoch. Účasť verejnosti, vrátane otvoreného, účinného a odborného dialógu so zúčastnenými stranami by podporovalo vzťahy, poskytovalo fórum na riešenie obáv a prispievalo k podpore opatrení, ktoré minimalizujú dopady na okolité komunity a životné prostredie ako celok. Zmysluplná účasť by znamenala, že ľudia by mali mať možnosť podieľať sa na rozhodovaní o činnostiach, ktoré môžu mať vplyv na ich životné prostredie (viď. ťažba uránu na Alpinke pri Košiciach) a zdravie, ďalej vecnými argumentmi verejnosti ovplyvniť rozhodovanie regulačných úradov a agentúr, vytvoriť právny priestor na zohľadňovanie obáv ľudí a komunít v rozhodovacích a legislatívnych procesoch a všeobecne uľahčiť zapojenie tých ľudí a komunít, ktorí môžu byť postihnutý práve rozhodovacími procesmi. Environmentálna spravodlivosť by mala v ďalšom zahrňovať tie kultúrne normy a hodnoty, pravidlá, predpisy, správanie politiky a rozhodnutia, ktoré podporujú trvalo udržateľný rozvoj (nevynímajúc cezhraničnú spoluprácu), aby ľudia mohli pracovať s istotou, že ich životné prostredie je v bezpečí, starostlivosti a je obnoviteľné (produktívne).
Environmentálna spravodlivosť rozširuje perspektívu životného prostredia nad rámec ochrany a zachovania prírodných zdrojov a definuje ju ako prostredie pre život, výchovu a prácu. Zmyslom environmentálnej spravodlivosti nie je byť „sudcom“ environmentálnych škôd, ale snaha ich eliminovať (napríklad prepracovaním priemyselných výrobných procesov, koncepciou odpadov, prísnejšími environmentálnymi indikátormi a dôraznejšou kontrolou zo strany štátu – viď. mnou navrhovaná zložka ministerstva na kontrolu spoločností) a chrániť prirodzené prostredie ľudí na tejto Zemi a ujasniť hranicu environmentálnej etiky pre nás všetkých. Verím, že obavy, zodpovednosť a spravodlivosť v oblasti životného prostredia má a bude mať stále väčší potenciál osloviť širšie ľudské publikum. Dôraz je kladený na výsledky.
FBBB1

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

ústavný súd

Nový zákon o ústavnom súde nadobudne účinnosť vo štvrtok

14.11.2018 16:46

Aj podľa nového zákona ústavných sudcov menuje prezident SR na návrh NR SR.

BRAZIL-POLITICS/

Je prezident Brazílie Bolsonaro hrozbou pre demokraciu?

14.11.2018 16:45

Dianie v Brazílii môže byť udalosťou globálneho významu a zatiaľ poslednou kapitolou v príbehu o deštrukcii liberálnych noriem a raste populizmu.

Migranti, karavána, USA, mexiko, tijuana, hranice

Stovky migrantov dorazili do Tijuany na amerických hraniciach

14.11.2018 16:34

Príchod zvyšných skupín karavány sa očakáva v nadchádzajúcich dňoch.

andrej danko

Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy, povedal Danko

14.11.2018 16:18

Vyjadril sa tak v prejave na pôde českého parlamentu.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319616x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu