Založ si blog

Prirodzená, živá a dokonalá technológia našej prírody, Vetiver, na rozdiel od ocele, betónu a ich kombinácie, najsľubnejšia prirodzená technológia na vážne problémy záplav, erózie pôdy, životu ohrozujúcich zosuvov pôdy a upevňovanie zemných svahov, konsolidovaný systém zeleného inžinierstva prírody s nízkou réžiou náročnosti, účinný aj ako regenerátor a filter kontaminantov a záťaží s obrovským prínosom pre biodiverzitu, bezpečnosť, čistotu a naše zdravie.

Dnešnú moju publikáciu začnem milí priatelia krátkou myšlienkou: Musíme poznať nedostatky z minulosti, aby sme sa vyhli ich opakovaniu. Vetiver je bylinná trvalka (nie burina) s tenkým a dlhým koreňovým systémom, ktoré dosahujú hĺbku viac ako 5 metrov (spolu aj s jej nadzemnou časťou), je rýchleho rastu, homogénna a extrémne odolná (1/5 pevnosti ocele) s využitím do akéhokoľvek terénu. Vetiver, ako rastlina bola známa už od staroveku pre svoje mimoriadne vlastnosti. Je to ideálna rastlina pre kontrolu tvorby erózie, posuvu pôdy, pričom okrem iného doslovne riadi a reguluje objem vody v jej okolí (pri tokoch) a je rovnako využiteľná jej nadzemná časť, ako zdroj príjmov pre poľnohospodárov (pre účely OZE biomasy). Technológia Vetiveru je synonymom prirodzenej bariéry (je prirodzenou náhradou betónu a ocele) v ázijských krajinách, kde sa osvedčila hlavne pri návalových lejákoch, ako cenovo dostupná a prostrediu prospešná bariéra zamedzujúca posuvu pôdy a regulátor hladín tokov. Na rozdiel od konvenčných a integrovaných systémov (zábran a zátarás) vyrobených s použitím tradičných techník (betón, oceľ, násypy atď.), je technológia Vetiveru prirodzenou, živou (zabezpečujúcou aj neodmysliteľnú fotosyntézu a očistu ovzdušia) a adaptívnou (prispôsobujúcou sa) rastlinou bariérou, nie burinou!
V Európe bola táto prirodzená technológia donedávna neznáma, pokiaľ Svetová banka neuviedla Vetiver za jednu z najsľubnejších prirodzených spôsobov, ako riešiť vážne problémy erózie pôdy a život ohrozujúce posuvy hlavne v obývaných častiach krajín. Čo sa týka samotnej stability koreňového systému Vetivera, boli vykonané série ťahových skúšok na vzorkách koreňov z vetivera, ktoré stanovili vysokú hodnotu odporu. Ďalšími kľúčovými črtami Vetivera sú:
– skvelá intenzita a hĺbka zakoreňovania
– koreňový systém je schopný dosiahnuť nízku réžiu náročnosti (ideálny systém pre svahy s vysokou adaptabilitou na reakcie klímy a pôdy)
– je oficiálne potvrdené, že ako rastlina (s vysokou hodnotou biotechnológie), môže byť použitá ako prvok pri upevňovaní zemných svahov podliehajúcich zosuvom pôdy, kĺzaniu podložia (pozdĺž plochých povrchov), ako napríklad príklad v Nižnelj Myšli.
Na rozdiel od konvenčných (tradičných) systémov konsolidácie pôdy, podložia a svahov lesného porastu (v oblastí s kritickým stupňom varovania) je táto vysoko inovatívna prirodzená technológia prezentovaná, ako skutočná a adaptívna bariéra, nie na základe obvyklých inertných (neschopných materiálov reagovať napríklad pri absorpcii väčšieho objemu vody, alebo náporu pôdy) materiálov, ale na základe jedinečných vlastnosti bylinnej trvalky. Konsolidovaný systém Vetiveru spočíva v jej prirodzenej inžinierskej práce zelene (zelený betón), v ktorom sa rastliny navzájom dopĺňajú, posilňujú a zlepšujú svoje tradičné stavebné práce tým, že konajú v súčinnosti a navzájom. Samotná technológia rastlín je vytváraná súbormi zoradenými podľa pôdorysu a náročnosti terénov. Napríklad, čím vyšší je sklon, tým hustejšia je výsadba, líšia sa aj napríklad vzdialenosti medzi radmi a to všetko v závislosti na svahu, charaktere terénu, ako aj na type aplikácie (erózia, ochrana brehov, atď). Rastlinstvo usporiadané v náporových súboroch tvorí hustý živý plot, ktorý pôsobí ako účinný filter záťaže sedimentu a kontaminácie. Stabilita samotného systému a nadzemnej časti rastlinstva dokazuje svoju opodstatnenosť aj odolnosťou voči ohňu, mrazu, pošliapaniu a paseniu zverou. Sú schopné sa v krátkej dobe regenerovať a týmto spôsobom vytvárať terasovitú a spontánnu zábranu. Existuje mnoho spôsobov stavebnej aplikácie ich súborov a to využitím napríklad pri rizikách zosuvov priehrad, diaľničných a železničných násypov, ako ochrana brehov, potokov a riek, ako regenerátor vyčerpaných baní, lomov, riadených skládok nábreží, svahov, obnova, sanácia a rehabilitácia degradovaných oblastí. Technológia Vetiveru je príkladom dokonalosti prírodného inžinierstva za veľmi nízku cenu, nevyžaduje údržbu a v súlade s modernými trendmi minimálnym dopadov na životné prostredie pracuje tiež, ako kontrola územia bez nároku elektronizácie a zlyhania ľudského faktoru. Niečo k aplikáciám tejto prirodzenej technológie:
– korene Vetiveru prenikajú hlboko do podložia, pričom nadzemná časť rastliny rastie za predpokladu vzniku hustého živého plotu (až do výšky 2 metrov), ktorá slúži tiež ako filter ovzdušia, spomaľuje rýchlosť dažďovej vody, obohacuje pôdny fond (udržuje humus v kyslých a alkalických pôdach s pH medzi 4 a 12)
– je dokonca schopná sa vtesnať do skalných výklenkov za účelom vytvoriť stabilitu podložia
– každá rastlina absorbuje 3 kg oxidu uhličitého (čiže vykoná o 15 až 90 krát viac práce, ako dlho rastúci les) v prospech znižovania emisií skleníkových plynov
– Vetiver je schopná po prvých niekoľkých mesiacoch rastu eliminovať pachy v jej tesnom okolí, odoláva teplotám -14 až 55 stupňov, podporuje množenie bakteriálnej flóry z rozkladu organických látok, prispieva k sanácii pesticídov, dioxínov a ťažkých kovov
– Vetiver možno použiť na dekontamináciu pôdy a opätovnej naturalizácie silno znečistenej oblasti (môžu byť použité na čistenie a regeneráciu kontaminovaných lokalít, ako napríklad okolia priemyselných fabrík – U.S.Steel, Slovnaft, hlinikáreň žiar nad Hronom, atómové elektrárne a iné), od kovov a rádionuklidov z nebezpečných organických zlúčenín (akým sú pesticídy, rozpúšťadlá a polycyklické aromatické uhľovodíky). Táto prirodzená zvláštnosť, akou je Vetiver, je vhodná pre globálnu bezpečnosť krajín a progresívnu rekultiváciu intenzívne znečisťovaných oblastí.
– rastliny majú obrovskú schopnosť a potenciál odolať a implementovať do seba mimoriadne množstvo dusíka, fosforu, draslíka, ťažkých kovov a uhľovodíkov, ktoré by boli smrteľné pre akúkoľvek inú rastlinu
– Vetiver môže zostať úplne ponorená po dobu dlhšiu ako 6 mesiacov bez toho, aby utrpela škodu
– využiteľnosť jej nadzemnej časti, ako zdroj OZE biomasy pri výrobe energií. Výhrevnosť biomasy Vetiver, je lepšia ako z dreva (pohybuje sa v rozmedzí 15-18 MJ / kg, čo predstavuje približne 60% z výhrevnosti uhlia a rovnaké asi 45% z motorovej nafty). Kapacita a reprodukcia rastliny produkovať veľké množstvo biomasy, s akou sú tieto rastliny schopné regenerovať sa aj bez prívodu vody je zhruba do 30 dní. Výťažok z hľadiska produktivity sa líši v závislosti na teplote, dodávkach vody a hustoty výsadby (v rozsahu 50 – 100 ton ročne). Pre sušenie na účely biomasy postačí rastlinstvo ponechať na zem tri alebo štyri dni
– konkrétny prehľad tolerancie tejto rastliny v konkrétnych číslach:
(vysoká tolerancia k vysokým úrovniam kyslosti, zásaditosti (pH 3.0- 10,5), slanosti, Sodicidity, horčík, vysoká tolerancia k vysokým úrovniam Al, Mn, As, Cd, Cr, Ni, Pb, Hg, selénu a zinku. tolerancia na extrémne úrovne dusíka (10.000 kg / ha / rok) a fosforu (1000 kg / ha / rok), schopnosť tolerovať a odstrániť molekuly, ako hexachlórcyklohexán (DDT) z pôd a vôd, vysoká úroveň tolerancie k herbicídom a pesticídom, ako sú koncentrácie Diurón a Atrazín až do 2000 mg / L, ďalej adaptabilita na extrémne suchá vzhľadom na osobitný a vertikálny koreňový systém, veľmi vhodná pre čistiarne odpadových vôd, pre priemyselné a poľnohospodárske odpadové vody. Údaje vzťahujúce sa k obsahu dusíka v dospelých rastlinách zobrazujú kapacitu extrakcie a odstránenie dusičnanov z hlbších vrstiev pôdy.
Všetky tieto schopnosti rastlinstva na odstránenie znečisťujúcich látok, boli intenzívne testované v posledných tridsiatich rokoch po celom svete (najbežnejšie na aplikáciách domácich odpadových vôd, priemyselných odpadových vôd, banských odpadov a výluhov zo skládok). Vetiver má obrovský prínos pre biodiverzitu, bezpečnosť, zdravie a samotný ekosystém danej oblasti. Rastlina Vetiver je preto z môjho odborného pohľadu, nielen spojencom prirodzenosti a prírody, ale je v prvom rade celosvetovým prínosom pre obnovu a zachovanie životného prostredia.

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

andrej danko

Slováci a Česi musia v EÚ ukázať jednotu a otvárať spoločné témy, povedal Danko

14.11.2018 16:18

Vyjadril sa tak v prejave na pôde českého parlamentu.

(typo - nepouzivat v orise) Euro, peniaze, kalkulačka

Rozpočtová rada: Vláda mohla viac využiť rast na zlepšovanie rozpočtu

14.11.2018 15:59

Vláda dostatočne nevyužíva priaznivé ekonomické podmienky na dosiahnutie dlhodobej udržateľnosti verejných financií, tvrdí rozpočtová rada.

francois hollande, francuzsko, prezident

Exprezident Hollande avizuje politický comeback

14.11.2018 15:28

Špekulácie o možnom návrate Hollanda sa šíria už dlhšie.

vysoké tatry , štíty , hory , pohorie, TANAP, lúka, rastliny, tráva

V Tatrách našli ľudské pozostatky, pravdepodobne ide o muža z Oravy

14.11.2018 14:36

Ľudské pozostatky staršieho dáta našli náhodné poľské turistiky.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 319591x
Priemerná čítanosť článkov: 5417x

Autor blogu