Založ si blog

Úloha etiky a podmienok pracovného prostredia v efektivite kvality práce, hodnoty, princípy a zásady v medziľudských vzťahoch na pracovisku, úlohy bezpečnosti pri práci a zdravia v kontexte pracovnej záťaže, konanie manažmentu v otázkach zamestnanosti a spokojnosti práce, stability, fluktuácie a väzby medzi prácou a osobným životom zamestnancov.

V rámci venovania sa odbornosti aj v oblasti bezpečnosti práce a PPV, by som chcel milí priatelia upriamiť ctenú pozornosť každého zamestnávateľa a zamestnanca na podstatu pojmov pracovné prostredie, etika pracovného prostredia a pracovná záťaž. Efektívne a etické pracovné prostredie je také, kde hodnoty a princípy manažérov a pracovníkov sú vzájomne konzistentné a vzájomne sa posilňujú. Vedenie/manažment má za úlohu rozvíjať aj politiku a postupy v rámci pracovného prostredia a zabezpečiť také efektívne a etické postupy v pracovnom prostredí, ktoré budú odrážať hodnoty, poslanie a účel organizácie/firmy. Napríklad etika pracovného prostredia (v modernejšej literatúre sa oslovuje etickým kódexom) by mala odrážať jasný súbor hodnôt a princípov v kontexte zamestnávateľa a zamestnancov. Ďalšou oblasťou v rámci pracovného prostredia je aj pracovná záťaž, ktorá zahŕňa nie len fyzické parametre konkrétnej zaťaženosti a výkonu, ale aj iné humánne aspekty. Pracovná záťaž a riadenie ich postupov musia brať do úvahy okrem fyzických jednotiek práce, aj napríklad ľudské vzťahy na pracovisku (vytvorenie vhodného pracovného prostredia). Ľudia, ktorí majú silnú pracovnú morálku stelesňujú určité zásady v prospech medziľudských vzťahov na pracovisku, ktorými sa riadi ich pracovné správanie, a tým vedú svoj kolektív k dôslednej a vysoko kvalitnej práci. A platí to samozrejme aj v opačnom ponímaní z pozície manažmentu spoločnosti (môžeme to nazvať aj spoľahlivosťou). Etika pracovného prostredia by mala byť vyjadrením kľúčových oblastí záujmu pre konkrétny typ vykonávanej práce. Veľmi rád by som z tohto „kódexu“ vyňal pojem záujmy a vyzdvihol správanie v rámci profesie, a to na obidvoch stranách kontextu (ak z pozície vedenia chceme byť efektívny v ľudských vzťahoch, musíme najprv porozumieť sám sebe). Tvorba etického rozhodnutia a prostredia si vyžaduje schopnosť rozlišovať medzi konkurenčnými voľbami na obidvoch stranách (vybudovať si etickú citlivosť za dôsledky volieb). Bohužiaľ, ale väčšina ľudí má presvedčenie o tom, čo je správne a čo je zlé na základe náboženského presvedčenia, kultúrnych koreňov, rodinného pozadia, osobných skúsenosti, zákonov, organizačných hodnôt (aj firemných), profesijných noriem a koniec koncov politických zvyklostí, čo NIE je práve najlepším príkladom. Prečo práve etika pracovného prostredia, ako tematika bezpečnosti práce a PPV? Čím ďalej, tým VIAC podnetov je počuť z prostredia pracujúceho ľudu a z komunít bežných občanov, že zahraničné investície prichádzajú na Slovensko, ale vo väčšine zachádzajú s ľuďmi, ako… deficit etického konania (musím na margo zahraničných investorov jednu poznámku a to, že ľudské hodnoty a NIE financie formujú a ovplyvňujú našu povahu navonok). Po prvé, ľudia nie sú veci a každý má právo na dôstojné zaobchádzanie. Po druhé, určite nemáme ani v legislatíve a ani ako za etickú povinnosť držať všetkých ľudí vo veľkej úcte, ale mali by sme s každým jednať s úctou, bez ohľadu na to, kým sú a čo robia. Veď napokon, etické myslenie a rozhodovanie zahŕňa zložitý proces vplyvov našej činnosti na jednotlivca alebo inštitúciu, kde pôsobíme (etika by sa mala týkať všetkých úrovniach života). Dovolím si preto tvrdiť, že bez kvalitných pracovných vzťahov nebudeme môcť rozvíjať a zdieľať riešenia, ktoré firmy potrebujú na doslovné prežitie. Prečo práve pracovné prostredie zohráva tak dôležitú úlohu v podpore účinnej a etickej praxe, vrátane napríklad fyzických opatrení a postupov v pracovnom prostredí a medziľudských vzťahov na pracovisku? Súkromie zamestnancov a ich pracovné prostredie sa často navzájom ovplyvňujú niekoľkými spôsobmi. Vysoká úroveň spokojnosti s prácou má tendenciu sa vtesnať do vášho osobného života. Naopak, nevyhovujúci osobný život by mohol viesť k negatívnym pracovným postojom. Ďalšie úzko späté väzby medzi prácou a osobným životom sú, keď naša práca môže mať vplyv na fyzické a duševné zdravie. Silne negatívne a zdraviu ohrozujúce podmienky zamestnania môžu viesť k vážnym ochoreniam.
Tvorba etického rozhodnutia v pracovnom prostredí si vyžaduje citlivosť na etické dôsledky problémov a situácií. V dnešnej dobe, keď sú pracovné miesta pomerne stabilné a prepúšťania u organizácií sú veľmi časté je dôležité vedieť, ako pracovať a ako formovať efektívne pracovné prostredie a dôveryhodné medziľudské vzťahy. Dovoľujem si tvrdiť, že ľudské vzťahy sú v súčasnosti oveľa dôležitejšie, než tomu bolo pred rokmi (je veľmi dôležité pochopiť, že sme všetci jedinečný v tom, že máme rôzne talenty a schopnosti). Stále viac ľudí by malo načúvať svojmu svedomiu aj v prípade, že to, čo musel povedať sa mu páčilo. Pevne verím, že správať sa k ostatným eticky, ľudsky a dobre má zásadný význam aj na pracovisku. Ďakujem za pozornosť

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz “nepriameho tepla”. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

(typo - nepouzivat v orise) Autobus, nástup, cesta, zamestnanie

Nedostatok vodičov autobusov sa prehĺbil

24.11.2017 15:26

Nedostatok vodičov autobusov, mestskej hromadnej dopravy, ale aj nákladných vozidiel na Slovensku sa v tomto roku prehĺbil.

Klzisko na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

Bratislava bude betónovými blokmi chrániť centrum pred útokmi

24.11.2017 14:47

Bratislava sa pridala k európskym metropolám, ktoré betónovými zábranami chránia centrum pred teroristickými útokmi vozidlom.

križovatka Blatné na D1

Križovatka Blatné je v smere Trnava - Bratislava plne prejazdná

24.11.2017 14:18

Národná diaľničná spoločnosť v piatok začína s presmerovávaním dopravy na križovatke Blatné aj v smere Bratislava - Trnava.

500 eur

Trináste a štrnáste platy oslobodia od daní a odvodov do sumy 500 eur

24.11.2017 14:08

Dobrovoľné trináste a štrnáste platy budú postupne oslobodené od daní a odvodov v sume 500 eur, uviedol šéf SNS Andrej Danko.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 163697x
Priemerná čítanosť článkov: 2775x

Autor blogu