Založ si blog

Prínos environmentálneho manažmentu (primárnych organizácii ministerstva životného prostredia) a legislatívy v zlepšenie a riadenie životného prostredia.

Environmentálny manažment a riadenie politiky životného prostredia by sa mali zamerať na dve strategické oblasti riadenia a to kontrolu znečisťovania životného prostredia a sanácie, a trvalo udržateľný rozvoj a zachovanie prírodných zdrojov.
Často sa kritizuje na vrub ministerstva životného prostredia a príslušných orgánov, že nie v dostatočnej miere háji záujmy (priamou podporou iniciatív a primeranou legislatívnou činnosťou) ochrany životného prostredia. Je sila často nezmyselných zákonov dostatočným prejavom ochoty a záujmu riešiť v prípade obyvateľstva sekundárne dopady znečisteného životného prostredia? Alebo východiskom je zlepšenie a riadenie životného prostredia aj v prospech zdravia obyvateľstva?
Prvým a vážnejším krokom riešenia tejto problematiky by malo byť znižovanie benevolencie a ignorácie zainteresovaných strán a to nie len ministerstva, ale aj samotných ľudí, združení, spoločností, obcí a miest a súčasne zvýšiť ohľaduplnosť voči samotnému životnému prostrediu. V ďalšom by mal štát prostredníctvom ministerstva životného prostredia vypracovať dôkladnejšiu analýzu všetkých činností v rámci priemyslu SR, využívaných technológií v porovnaní s modernou a vyspelou technikou garantujúcou zelenšiu prevádzku, minimum emisií, odpadov, využívanie zdrojov, spotrebu energií s dopadmi na životné prostredie a ľudí, používaním chemikálií aj v poľnohospodárstve. Ministerstvo by malo zvyšovať svoje možnosti presadzovania práv a využívania moderných nástrojov pre riadenie životného prostredia a tým aj ochrany ľudského zdravia, kvality vôd, pôdy a vzduchu. Veľmi vážnym a nedoriešeným problémom v oblasti ochrany životného prostredia sú odpady, ktoré predstavujú na Slovensku neriadenú a časovanú bombu. Odpady sú vážnou výzvou moderného riadenia a vnímania životného prostredia a ich rast bude závisieť len na efektívnej a koncepčnej legislatíve zákonov, podmieňujúce vznik, pohyb a nakladanie s nimi. Vychádzajúc z pomenovania problematiky a inštitucionálnych práv navrhujem, aby sa ministerstvo životného prostredia zaoberalo myšlienkou kreovania efektívnej zložky jeho exekutívy a to priamo „auditom ochrany životného prostredia“ a následným „zeleným fondom životného prostredia“, ktorý bude garantovať na jednej strane ochranu pred poškodzovaním životného prostredia (v prípade vzniku škody sa bude podieľať na sanácií škôd) a na druhej strane bude motivačným grantom v investíciách do zelenších technológií priemyslu. Pomenovaný audit by musel spadať výsostne pod gesciu ministerstva a v žiadnom prípade nie súkromným spoločnostiam, ktoré už roky vykonávajú tieto aktivity, ale bohužiaľ neúčinne, netransparentne a určite nie v prospech životného prostredia a zdravia ľudí. Podobne to vidím aj s posudzovaním vplyvov na životné prostredie pod názvom EIA, ktoré je jedným z viacero neefektívnych zákonov ochrany prostredia.
Riadenie životného prostredia zahŕňa politiku ochrany životného prostredia, právne a regulačné rámce, inštitucionálnu štruktúru a ponúka dôležité príležitosti pre znižovanie rizika priemyselných havárií a prírodných katastrof. Riadenie životného prostredia sa musí v plnom rozsahu odvolávať a zameriavať na využívanie environmentálnych informácií a znalostí čerpaných práve z analýz vlastného auditu stavu priemyslu na SR. Na základe primárnych analýz, meraní a informácii by ministerstvo malo stanoviť postupy (prostredníctvom svojej akreditovanej organizácie), na základe ktorých by sa jednotlivé neistoty (možné riziká  v rámci stanovených spoločností) mali technologicky a kompetenčne riadiť v prospech ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Tieto postupy by mali zákonný dohľad (zákonný, kvázi inšpekčný dohľad bez možnosti ovplyvňovania a s pravidelnou rotáciou členov dohľadu) s dennými informáciami a s vyhodnocovaním priebehu efektivity znižovania možných rizík zo strany spoločností. Postupy a celý zákonný rámec riadenia rizík životného prostredia by fungoval vlastne na zákonnej platforme „daňovej“ motivácie, kde by sa stanovili okrem zistení aj príslušne hranice poplatkov za nedodržanie stavu súčasných „technológií a výrobných procesov“ a pri akceptovaní požiadaviek a investovaní by sa tieto „poplatky“ explicitne znižovali a zároveň slúžili aj ako zelený fond obnovy pre tých, čo majú úmysel investovať. Cieľom riadenia a činnosti ministerstvom stanovenej organizácie by mala byť identifikácia akýchkoľvek zmien v stanovených spoločnostiach, ktoré by mohli byť hrozbou (rizikom – riziká môžu obsahovať látky, materiály,  stroje, formy energie, alebo spôsob, akým dielo sa vykonáva) pre naše životné prostredie. Stanovené spoločnosti môžu prispôsobiť a zvládať svoje výrobné postupy a operácie určitým kritériám, v ktorých pôsobia na dennej alebo dlhodobej báze. Ale existuje celý rad hrozieb, ktorým spoločnosti venujú veľmi malú pozornosť, financie a kontrolu. Okrem celosvetových požiadaviek s ohľadom na stav životného prostredia sú to prírodné katastrofy, ako zemetrasenie, záplavy, inverzie počasia, globálne zmeny životného prostredia, znečistenia, kontaminácie vôd, pôdy a kontroverzné technológie sa len ťažko predvídajú a môžu spôsobiť značné problémy pre spoločnosť.
Legislatíva životného prostredia je strategickým nástrojom ministerstva životného prostredia pri presadzovaní politiky a riadenia ochrany životného prostredia.  
Ekonomická efektivita a riadenie rizika životného prostredia (priemyselne havárie a prírodné katastrofy) sú dva komplementárne (ale nikdy nesmie byť ekonomická efektivita na úkor stavu životného prostredia) ciele politiky v oblasti životného prostredia pre trvalo udržateľný rozvoj„, ktorý je definovaný ako rozvoj uspokojujúci potreby súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť a možnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.
Cieľom environmentálneho manažmentu a riadenia životného prostredia by malo byť posilnenie
a rozšírenie vedomostí a zručností nevyhnutných na splnenie požiadaviek a zmeny v oblasti životného prostredia. Mali by sme jednotnejšie a razantnejšie pristupovať k vytváraniu nových cieľov v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Prehľad súčasných environmentálnych cieľov nám naznačuje, že tie úspešné sú postavené na všeobecnej podpore spoločnosti a konsenzu a opierajú sa o konkrétne a merateľné ciele. Motivačné dane, hodnotiace analýzy a riadenie rizík ochrany životného prostredia poskytujú správne postupy na vykonávanie hodnotenia pre identifikáciu a predvídanie možných priemyselných, biofyzikálnych, sociálnych a ďalších relevantných vplyvov, pričom niektoré produkty, služby a projekty môžu mať primárne vplyvy na životné prostredie, ako aj sekundárne vplyvy na zdravie a bezpečnosť bezprostredných užívateľov.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Graf, ekonomika

Strážte si verejné výdavky, odporúča Slovensku Brusel

23.05.2018 16:22

Slovensko musí udržať verejné výdavky na uzde, aby dodržalo požiadavky Paktu stability a rastu. Konštatuje to Európska komisia.

vlada, matecna

Voči Matečnej by mala byť vyvodená trestnoprávna zodpovednosť, tvrdí SaS

23.05.2018 16:07

Ministerka pôdohospodárstva Matečná mala ešte vo funkcii generálnej riaditeľky SPF podľa strany SaS podpísať reštitučné zmluvy, ktoré porušujú zákon.

Trump

Možno, azda, hovorí Trump o schôdzke s Kimom

23.05.2018 16:04

Klesá s blížiacim sa historickým dátumom ochota Donalda Trumpa a Kim Čong-una stretnúť sa?

Denisa Saková

Saková mieri na Generálnu prokuratúru, chce vedieť o postupe vo vyšetrovaní Kuciakovej vraždy

23.05.2018 15:54

Ministerka vnútra sa bude na Generálnej prokuratúre SR informovať, či na začiatku vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka došlo k zlyhaniu práce policajtov.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 225038x
Priemerná čítanosť článkov: 3814x

Autor blogu