Založ si blog

Prínos environmentálneho manažmentu (primárnych organizácii ministerstva životného prostredia) a legislatívy v zlepšenie a riadenie životného prostredia.

Environmentálny manažment a riadenie politiky životného prostredia by sa mali zamerať na dve strategické oblasti riadenia a to kontrolu znečisťovania životného prostredia a sanácie, a trvalo udržateľný rozvoj a zachovanie prírodných zdrojov.
Často sa kritizuje na vrub ministerstva životného prostredia a príslušných orgánov, že nie v dostatočnej miere háji záujmy (priamou podporou iniciatív a primeranou legislatívnou činnosťou) ochrany životného prostredia. Je sila často nezmyselných zákonov dostatočným prejavom ochoty a záujmu riešiť v prípade obyvateľstva sekundárne dopady znečisteného životného prostredia? Alebo východiskom je zlepšenie a riadenie životného prostredia aj v prospech zdravia obyvateľstva?
Prvým a vážnejším krokom riešenia tejto problematiky by malo byť znižovanie benevolencie a ignorácie zainteresovaných strán a to nie len ministerstva, ale aj samotných ľudí, združení, spoločností, obcí a miest a súčasne zvýšiť ohľaduplnosť voči samotnému životnému prostrediu. V ďalšom by mal štát prostredníctvom ministerstva životného prostredia vypracovať dôkladnejšiu analýzu všetkých činností v rámci priemyslu SR, využívaných technológií v porovnaní s modernou a vyspelou technikou garantujúcou zelenšiu prevádzku, minimum emisií, odpadov, využívanie zdrojov, spotrebu energií s dopadmi na životné prostredie a ľudí, používaním chemikálií aj v poľnohospodárstve. Ministerstvo by malo zvyšovať svoje možnosti presadzovania práv a využívania moderných nástrojov pre riadenie životného prostredia a tým aj ochrany ľudského zdravia, kvality vôd, pôdy a vzduchu. Veľmi vážnym a nedoriešeným problémom v oblasti ochrany životného prostredia sú odpady, ktoré predstavujú na Slovensku neriadenú a časovanú bombu. Odpady sú vážnou výzvou moderného riadenia a vnímania životného prostredia a ich rast bude závisieť len na efektívnej a koncepčnej legislatíve zákonov, podmieňujúce vznik, pohyb a nakladanie s nimi. Vychádzajúc z pomenovania problematiky a inštitucionálnych práv navrhujem, aby sa ministerstvo životného prostredia zaoberalo myšlienkou kreovania efektívnej zložky jeho exekutívy a to priamo „auditom ochrany životného prostredia“ a následným „zeleným fondom životného prostredia“, ktorý bude garantovať na jednej strane ochranu pred poškodzovaním životného prostredia (v prípade vzniku škody sa bude podieľať na sanácií škôd) a na druhej strane bude motivačným grantom v investíciách do zelenších technológií priemyslu. Pomenovaný audit by musel spadať výsostne pod gesciu ministerstva a v žiadnom prípade nie súkromným spoločnostiam, ktoré už roky vykonávajú tieto aktivity, ale bohužiaľ neúčinne, netransparentne a určite nie v prospech životného prostredia a zdravia ľudí. Podobne to vidím aj s posudzovaním vplyvov na životné prostredie pod názvom EIA, ktoré je jedným z viacero neefektívnych zákonov ochrany prostredia.
Riadenie životného prostredia zahŕňa politiku ochrany životného prostredia, právne a regulačné rámce, inštitucionálnu štruktúru a ponúka dôležité príležitosti pre znižovanie rizika priemyselných havárií a prírodných katastrof. Riadenie životného prostredia sa musí v plnom rozsahu odvolávať a zameriavať na využívanie environmentálnych informácií a znalostí čerpaných práve z analýz vlastného auditu stavu priemyslu na SR. Na základe primárnych analýz, meraní a informácii by ministerstvo malo stanoviť postupy (prostredníctvom svojej akreditovanej organizácie), na základe ktorých by sa jednotlivé neistoty (možné riziká  v rámci stanovených spoločností) mali technologicky a kompetenčne riadiť v prospech ochrany životného prostredia a zdravia obyvateľstva. Tieto postupy by mali zákonný dohľad (zákonný, kvázi inšpekčný dohľad bez možnosti ovplyvňovania a s pravidelnou rotáciou členov dohľadu) s dennými informáciami a s vyhodnocovaním priebehu efektivity znižovania možných rizík zo strany spoločností. Postupy a celý zákonný rámec riadenia rizík životného prostredia by fungoval vlastne na zákonnej platforme „daňovej“ motivácie, kde by sa stanovili okrem zistení aj príslušne hranice poplatkov za nedodržanie stavu súčasných „technológií a výrobných procesov“ a pri akceptovaní požiadaviek a investovaní by sa tieto „poplatky“ explicitne znižovali a zároveň slúžili aj ako zelený fond obnovy pre tých, čo majú úmysel investovať. Cieľom riadenia a činnosti ministerstvom stanovenej organizácie by mala byť identifikácia akýchkoľvek zmien v stanovených spoločnostiach, ktoré by mohli byť hrozbou (rizikom – riziká môžu obsahovať látky, materiály,  stroje, formy energie, alebo spôsob, akým dielo sa vykonáva) pre naše životné prostredie. Stanovené spoločnosti môžu prispôsobiť a zvládať svoje výrobné postupy a operácie určitým kritériám, v ktorých pôsobia na dennej alebo dlhodobej báze. Ale existuje celý rad hrozieb, ktorým spoločnosti venujú veľmi malú pozornosť, financie a kontrolu. Okrem celosvetových požiadaviek s ohľadom na stav životného prostredia sú to prírodné katastrofy, ako zemetrasenie, záplavy, inverzie počasia, globálne zmeny životného prostredia, znečistenia, kontaminácie vôd, pôdy a kontroverzné technológie sa len ťažko predvídajú a môžu spôsobiť značné problémy pre spoločnosť.
Legislatíva životného prostredia je strategickým nástrojom ministerstva životného prostredia pri presadzovaní politiky a riadenia ochrany životného prostredia.  
Ekonomická efektivita a riadenie rizika životného prostredia (priemyselne havárie a prírodné katastrofy) sú dva komplementárne (ale nikdy nesmie byť ekonomická efektivita na úkor stavu životného prostredia) ciele politiky v oblasti životného prostredia pre trvalo udržateľný rozvoj“, ktorý je definovaný ako rozvoj uspokojujúci potreby súčasnej generácie bez toho, aby bola ohrozená schopnosť a možnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby.
Cieľom environmentálneho manažmentu a riadenia životného prostredia by malo byť posilnenie
a rozšírenie vedomostí a zručností nevyhnutných na splnenie požiadaviek a zmeny v oblasti životného prostredia. Mali by sme jednotnejšie a razantnejšie pristupovať k vytváraniu nových cieľov v oblasti životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Prehľad súčasných environmentálnych cieľov nám naznačuje, že tie úspešné sú postavené na všeobecnej podpore spoločnosti a konsenzu a opierajú sa o konkrétne a merateľné ciele. Motivačné dane, hodnotiace analýzy a riadenie rizík ochrany životného prostredia poskytujú správne postupy na vykonávanie hodnotenia pre identifikáciu a predvídanie možných priemyselných, biofyzikálnych, sociálnych a ďalších relevantných vplyvov, pričom niektoré produkty, služby a projekty môžu mať primárne vplyvy na životné prostredie, ako aj sekundárne vplyvy na zdravie a bezpečnosť bezprostredných užívateľov.
FBB

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz “nepriameho tepla”. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Vodná stopa – je naša krajina vhodná k hospodárskym aplikáciám/teóriám plynúcich zo zmeny podnebia aj za cenu prekročenia hraníc bezpečnosti a limitu zdrojov?

12.10.2016

Podpora domáceho hospodárstva má celkom iný význam pre väčšinu ľudí v bohatých/privilegovaných častiach Sveta, než v rozvojových častiach zabudnutého sveta. To, načo by sme chceli v tejto viac »

Trump

Päť výziev Donalda Trumpa

21.01.2017 11:00

Donald Trump si neprebral len kľúče od Bieleho domu. Nemá na pleciach iba osud Ameriky. Je najmocnejší človek na svete, ako sa tradične hovorí prezidentovi USA.

Jammeh

Porazený prezident Gambie potvrdil, že je ochotný odstúpiť

21.01.2017 09:58

Dlhoročný gambijský prezident Yahya Jammeh potvrdil v televíznom príhovore, že je ochotný vzdať sa moci a ukončiť tak politickú krízu, ktorú vyvolalo jeho odmietanie uznať výsledky decembrových prezidentských volieb pre údajné nezrovnalosti.

autobus, Taliansko

Pri nehode autobusu s maďarskými školákmi zomrelo v Taliansku 16 ľudí

21.01.2017 09:38

Piatkovú nehodu autobusu, ktorý prevážal maďarských školákov, neprežilo 16 ľudí. Autobus havaroval pri talianskej Verone.

Taliansko, lavína

Zo zasypaného hotela v Taliansku vytiahli ďalších štyroch preživších

21.01.2017 09:15

Z trosiek lavínou zasypaného hotela v strednom Taliansku záchranári vyslobodili ďalších štyroch živých ľudí, čo zvyšuje počet zachránených na deväť.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 58
Celková čítanosť: 134425x
Priemerná čítanosť článkov: 2318x

Autor blogu