Založ si blog

Znižovanie rizík pri likvidácií všetkých druhov odpadov, otáznosť analýzy a identifikácie nebezpečných odpadov, ich sledovaný a riadený proces likvidácie a regulácie, možnosť ekologickej recyklácie a intervencie. Verejnosť a jeho názor pri tvorbe odpadov, partner pri zásadných zmenách.

V posledných pár desaťročiach bol hospodársky rast stelesnenou potrebou (za každú cenu) konsolidovanej ekonomiky s cieľom maximalizovať trh a vyrábať pre stále nenásytný alebo chamtivý svet. Teraz sa mi zdá (aspoň dúfam), že budúce desaťročie bude charakterizované potrebou byť skromný a dbať na zdravé prostredie. Základom a výzvou zdravého prostredia bude minimalizácia odpadov a ich likvidácia bez vplyvu na životné prostredie a zdravie populácie. Odpady sa totiž netýkajú len domácnosti, ale taktiež priemyselných a výrobných procesov, ktoré denno-denne vytvárajú a produkujú mnoho rôznych a nebezpečných typov priemyselných odpadov. Dnes, aj keď veľa ľudí, inštitúcií, organizácií a podnikov podnikajú rôzne kroky, aby sa obmedzilo, alebo znižovalo množstvo odpadov, ktoré produkujeme, je nevyhnutné zo strany štátu tieto riadené procesy likvidácie dôsledne analyzovať a kontrolovať. Znižovanie odpadov patrí medzi strategické nástroje vlády v presadzovaní boja za udržateľnú spoločnosť. K podpore tohto úsilia udržateľnosti patrí aj proces minimalizácie odpadov (nazvime proces eliminácie – minimalizácia odpadov má za cieľ odstrániť odpad pred tým, než je vyrobený a znížiť jeho množstvo a toxicitu), ktorý zahŕňa znižovanie množstva produkovaného odpadu v spoločnosti a pomáha eliminovať tvorbu škodlivých, nebezpečných a perzistentných (trvalých) odpadov. Preto význam riadeného procesu likvidácie (súčasť programu znižovania odpadov) je v rámci udržateľnosti dôležitý aj z pohľadu emisií, zloženia skleníkových plynov a kontaminácie (karcinogenita) prirodzeného prostredia. Kontrola životného prostredia a riadené postupy likvidácie odpadov nám umožnia okrem iného vyrovnať aj rast priemyslu v symbióze ekológie a zdravia obyvateľstva. Docielenie si bude vyžadovať ešte užšiu spoluprácu a partnerstvo medzi ekológiou a priemyslom.
Nech už nebezpečné odpady majú rôzne tvary a formy (formu kvapalín, pevných látok, obsiahnuté v plynoch, kaloch), alebo ako vedľajšie produkty výrobných procesov a komerčných produktov (napríklad čistiace prostriedky alebo pesticídy), je nevyhnutný správny proces ich riadenia a likvidácie na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia. Tu prichádza návrh na recykláciu nebezpečných odpadov ekologicky správnym spôsobom. Recyklovaný je ten, ktorý sa používa opakovane a to napríklad čistenie rozpúšťadiel, prídavných olejov, mazív a emulzií, ktoré sa zašpinia a je možné ich filtrovať (regenerovať) a znovu použiť namiesto likvidácie.
Týmto príspevkom chcem opäť byť nielen v pozícii teoretika a poskytovať pohľad na nedostatky, ale zároveň poskytnúť návrhy na riešenie autorom predostretých nedostatkov. Chcem nabádať štát, vládu a príslušné ministerstvo k vytvoreniu takej formy ASOCIÁCIE (poradného orgánu), ktorá by slúžila ministerstvu na podporu a kontrolu ekologického aspektu spoločností podnikajúcich na SR. Všeobecnou podstatou (nosnou činnosťou) tohto poradného orgánu by bola angažovanosť, aby každá spoločnosť prijala zásadnú politiku životného prostredia a vymedzila potrebné prvky (cez legislatívne opatrenia a investície) na dosiahnutie udržateľnosti. Prostredie národnej kontroly (voči komerčných kontrolných a audítorských spoločností) sa líši podstatne z hľadiska pravidiel pre nezávislosť audítora, „certifikovaných a akreditovaných“ európskych spoločností, odvolávajúcich sa na ich zahraničné zdroje a referencie a ich samotnú ne/zodpovednosť. Tento proces priamej kontroly (regulácie nebezpečných a priemyselných odpadov – RNPO) z ministerstva by zabezpečil, že by sa štandardy na likvidáciu plnili celoštátne a zároveň poskytovali väčšiu flexibilitu štátu vo vykonávacích predpisoch (úpravám a podnetom k zákonom, aj na konfrontáciu k európskej legislatíve – ako autor tvrdím, že priamy audit zo strany štátu patrí medzi primárne nástroje aj v znižovaní množstva odpadov). Asociácia by konkrétne na základe výrobných rizík a technologických procesov výroby stanovila „ekologický štandard“. Tento štandard by zahŕňal všetky potrebné environmentálne, energetické a bezpečnostné opatrenia a stanovil pre spoločnosť tú hranicu, ktorá je v súčasnej dobe potrebná k „certifikovanej“ prevádzke určená samotným ministerstvom. Cieľom by neboli ani prehnané ani poddimenzované nároky, ale aby ako štát, ľudia aj samotná spoločnosť boli schopní ekonomicky, ekologicky a konkurencieschopne nažívať. Cieľom RNPO by bol tzv. sledovací systém odpadov, ktorý by každému odpadu generoval identifikačné číslo. Tým by sa v tomto našom hospodárstve vytvorila riadená hierarchia spoločností s možnosťou si nárokovať LEN to, čo si každý zaslúži. V pomere investícií (technológie a produkty najviac šetrné k životnému prostrediu a nášmu zdraviu), produkovaných odpadov (závislý aj na druhu odpadov), emisií a rizík by sa mohli vytvoriť následnou legislatívou úpravou motivačné daňové úrovne, odbúrajúce aj nepopulárne štátne stimuly. Nevyhnutnou súčasťou fungovania RNPO by boli aj regionálne združenia občanov, ktoré by umožňovali zapojenie sa verejnosti (orgán verejnej mienky) do niektorých aspektov tohto procesu nebezpečných látok, produktov a odpadov. Názor občana by mal byť do budúcna významným, silným a ideologickým nástrojom v prospech zmien, aby sa doterajšie praktiky poškodzovania alebo plytvania nezopakovali.
Človek (aj napriek technologickému progresu a veľkým technickým a chemickým potenciálom) ak chce, tak môže vnášať do oblastí ochrany životného prostredia, prírodných zdrojov a zdravia zásadné zmeny. Ak by každý človek zmenil svoj spôsob, akým myslí a koná, tak by produkcia odpadov mohla byť znížená podľa predstáv programov a cieľov. Skúsme byť tým, čím nás príroda obdarila.

FBBB6

Zbavujeme sa často domácich odpadov vo vlastný „ne/prospech“ a sme si vedomí komplexných dopadov zo spalín a popolov pochádzajúcich práve z týchto odpadov? !

09.01.2017

Sú ctení občania, šetrní Vaši susedia a používajú na vykurovanie príbytku nevhodné, ba čo podozrivé palivo, či dokonca nebezpečný odpad? Zatiaľ na Slovensku sa táto problematika netýka viac »

Efektívne využitie tuhého komunálneho odpadu endotermickým procesom a využitím syntézneho plynu technológiou teplotných fáz „nepriameho tepla“. Koniec éry konvenčných skládok TKO a spaľovania.

12.12.2016

Spoločnosť Elche (Španielsko) vyvinula proces, GREEN technológiu splyňovania komunálnych odpadov na výrobu tepla a elektriny. Spoločnosť navrhla takú technológiu, ktorá eliminuje obligátne viac »

Francúzsko rok nový vesty žlté protesty prvé účasť nízk

'Žlté vesty' idú kandidovať do Európskeho parlamentu

23.01.2019 23:23

Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že hnutie by mohlo získať približne 13 percent hlasov.

USA únia stav prejav výročný Kongres Trump oznámenie

Shutdown trvá už 33 dní: Trumpov prejav v Kongrese len ak bude funkčná vláda

23.01.2019 22:52

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová odložila prejav prezidenta o stave únie.

znásilnenie, týranie, týraná žena, útok, plač, zúfalstvo, samovražda

Mladý Bulhar dostal za znásilnenie Nemky (13) mierny trest

23.01.2019 21:04

Ďalší 15-ročný chlapec dostal 15 mesiacov väzenia podmienečne za napomáhanie pri znásilnení.

Keňa, teroristický útok, Nairobi, hotel

Počet obetí teroristických útokov bol vlani od roku 2009 najnižší

23.01.2019 20:25

V súčasnosti je za najnebezpečnejšiu krajinu považovaný Afganistan.

Ing. Florián KISS

Pravda nám umožňuje poznávať veci také, aké sú samy v sebe; rozlišovať medzi bezvýznamným a podstatným; medzi tým, čo máme vykonať a čo vykonať nemusíme. Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 59
Celková čítanosť: 356404x
Priemerná čítanosť článkov: 6041x

Autor blogu